Reklama

FASING (FSG): FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Raport skonsolidowany 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1851962095464397950207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej134471922931934607
Zysk (strata) przed opodatkowaniem95511644022683939
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej68721331916323191
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli-1174947-279227
Inne całkowite dochody15531881369451
Łączne całkowite dochody84251520020013642
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej86771312320613144
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli-2522077-60498
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej318881751175734196
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-22804-15720-5415-3767
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9131-1745-2168-418
Przepływy pieniężne netto, razem-4746-1111
Aktywa razem2395542186575776353485
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1163751022782806125018
Zobowiązania długoterminowe151392432136505949
Zobowiązania krótkoterminowe93123732392245417915
Kapitał własny1231791163792970228467
Kapitał zakładowy8731873121052136
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej94812893952286221867
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli283672698468406600
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej80461237219112964
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli-1 174947-279227
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,593,990,610,96
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)39,6437,459,569,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,700,600,170,14
Raport jednostkowy0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów993491075272359325764
Zysk (strata) z działalności operacyjnej100381144723842743
Zysk (strata) brutto6956866716522077
Zysk (strata) netto5135703912191687
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej147571113735042668
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3084-13774-732-3300
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-119163888-2830932
Przepływy pieniężne netto, razem-2431251-58299
Aktywa razem1397601362103370033318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania73069724791761917729
Zobowiązania długoterminowe95891436223123513
Zobowiązania krótkoterminowe57151535031378113087
Kapitał własny66691637311608115589
Kapitał zakładowy8731873121052136
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,652,270,400,54
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)21,4620,515,185,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,700,600,170,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »