FASING (FSG): FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5620340079134169603
Zysk (strata) z działalności operacyjnej849422422027537
Zysk (strata) przed opodatkowaniem566016871351404
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej36301429866342
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli50-9612-23
Inne całkowite dochody8153095195742
Łączne całkowite dochody4445452410611084
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej369946208831107
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli746-96178-23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6610446015781069
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2099-12484-501-2991
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-43076696-10281604
Przepływy pieniężne netto, razem204-132849-318
Aktywa razem2370612266165683154248
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1100581163772638527859
Zobowiązania długoterminowe132342208231735286
Zobowiązania krótkoterminowe88863898742130321514
Kapitał własny1270031102393044726389
Kapitał zakładowy8731873120932090
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej98715941082366522528
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli282881613167823861
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej35801525855365
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli50-9612-23
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,150,490,280,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)40,8735,489,808,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00
Skrócone jednostkowe Sprawozdanie Finansowe0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów263522322362905564
Zysk (strata) z działalności operacyjnej473021501129515
Zysk (strata) brutto430518241028437
Zysk (strata) netto30351517724363
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31883006761720
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1448-9682-346-2320
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8065957-1921427
Przepływy pieniężne netto, razem934-719223-172
Aktywa razem1379581475223307335314
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania68252822741636219695
Zobowiązania długoterminowe78981328318933180
Zobowiązania krótkoterminowe54271644421301115426
Kapitał własny69706652481671115619
Kapitał zakładowy8731873120932090
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,980,490,230,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)22,4321,005,385,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,700,600,170,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »