Reklama

FASING (FSG): FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie finansowe wg MSR0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów46911706941077017039
Zysk (strata) z działalności operacyjnej287268726591656
Zysk (strata) przed opodatkowaniem159648383661166
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej7793657179881
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli-136258-3162
Inne całkowite dochody6168674914161627
Łączne całkowite dochody69471040615952508
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej390761248971476
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli304042826981032
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej124450162861209
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2965-4330-681-1044
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2328-3577-534-862
Przepływy pieniężne netto, razem-4049-2891-930-697
Aktywa razem2742052761426424167533
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1324981364203104233363
Zobowiązania długoterminowe133241033931222528
Zobowiązania krótkoterminowe1076941187462523129040
Kapitał własny1417071397233319934170
Kapitał podstawowy8731873120452135
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1093041061292560825955
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli324033359475918216
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej9153399210819
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli-136258-3162
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,291,090,070,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)45,6144,9710,6811,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Skrócone Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o Rachunkowości 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2661653187611012820
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5390741912371788
Zysk (strata) brutto4703588510801418
Zysk (strata) netto389348868941178
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4413228101778
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2765-1428-635-344
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1361-3451-312-832
Przepływy pieniężne netto, razem-3685-1651-846-398
Aktywa razem1621211619963798239618
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania79192845051855320666
Zobowiązania długoterminowe10773547725241339
Zobowiązania krótkoterminowe59023733431382817937
Kapitał własny82929774911942918951
Kapitał podstawowy8731873120452135
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,251,570,290,38
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)26,6924,946,256,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »