Reklama

FASING (FSG): FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie finansowe wg MSR0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2052171523024934936433
Zysk (strata) z działalności operacyjnej175831464242283503
Zysk (strata) przed opodatkowaniem142791197234342864
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej11541836327752001
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli470-45113-11
Inne całkowite dochody667232521604778
Łączne całkowite dochody182131161543802779
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej14240968534242317
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli39731930955462
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7988478019211143
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7572-10499-1821-2512
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25384058610971
Przepływy pieniężne netto, razem2954-1661710-397
Aktywa razem2850542600696725262285
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1400121273023303330488
Zobowiązania długoterminowe111631266026343032
Zobowiązania krótkoterminowe1143891070472698725637
Kapitał własny1450421327673421931797
Kapitał zakładowy8731873120602091
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1117581017652636724372
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli332843100278537425
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej11071840826622011
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli470-45113-11
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,022,711,210,65
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)46,6842,7311,0110,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,700,190,17
Skrócone Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o Rachunkowości 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów147265802983541319209
Zysk (strata) z działalności operacyjnej153011195136792859
Zysk (strata) brutto132201032831792471
Zysk (strata) netto10572767425421836
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10095756624281810
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3809-5655-916-1353
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3553-3527-854-844
Przepływy pieniężne netto, razem2733-1616657-387
Aktywa razem1722851433574064734333
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania91593711872160917049
Zobowiązania długoterminowe6404608715111458
Zobowiązania krótkoterminowe72230594111704114228
Kapitał własny80692721701903717284
Kapitał zakładowy8731873120602091
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,402,470,800,59
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)25,9723,236,135,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,700,190,17
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »