Reklama

FASING (FSG): FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie finansowe wg MSR0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52851466361264910873
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1138739502725921
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1076514002576326
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej9201372220287
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli308-4874-11
Inne całkowite dochody243356145821309
Łączne całkowite dochody11634598627841396
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej988431232365728
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli17502863419668
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej801809192189
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3087-1625-739-379
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2296-246-549-57
Przepływy pieniężne netto, razem-4582-1062-1097-248
Aktywa razem3021272580547179061153
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1559131158283704727449
Zobowiązania długoterminowe144931114734442642
Zobowiązania krótkoterminowe130825970253108622993
Kapitał własny1462141422263474333704
Kapitał podstawowy8731873120752069
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1156251100992747426091
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli305893212772687613
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej8893420212898
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli308-4874-11
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,960,120,710,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)47,0645,7711,1810,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,19
Skrócone Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o Rachunkowości 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4594333821109957886
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10133734924251713
Zysk (strata) brutto9965510823851191
Zysk (strata) netto861141192061960
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1028-1011246-236
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2939-1577-703-368
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9391449-225338
Przepływy pieniężne netto, razem-2849-1139-682-266
Aktywa razem1918031604764557538029
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania90604712372152916882
Zobowiązania długoterminowe10181791024191874
Zobowiązania krótkoterminowe71219566631692313428
Kapitał własny101199892392404621148
Kapitał podstawowy8731873120752069
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,771,330,660,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)32,5728,727,746,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »