Reklama

FASING (FSG): FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie finansowe wg MSR0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów46636469111087310770
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39502872921659
Zysk (strata) przed opodatkowaniem14001596326366
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej37277987179
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli-48-136-11-31
Inne całkowite dochody5614616813091416
Łączne całkowite dochody5986694713961595
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej31233907728897
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli28633040668698
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8091244189286
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1625-2965-379-681
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-246-2328-57-534
Przepływy pieniężne netto, razem-1062-4049-248-930
Aktywa razem2580542742056115364226
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1158281324982744931034
Zobowiązania długoterminowe111471332426423121
Zobowiązania krótkoterminowe970251076942299325225
Kapitał własny1422261417073370433191
Kapitał podstawowy8731873120692045
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1100991093042609125602
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli321273240376137590
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej42091598210
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli-48-136-11-31
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,971,630,230,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)45,7745,6110,8510,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,19
Skrócone Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o Rachunkowości 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów338212661678856110
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7349539017131237
Zysk (strata) brutto5108470311911080
Zysk (strata) netto41193893960894
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1011441-236101
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1577-2765-368-635
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1449-1361338-312
Przepływy pieniężne netto, razem-1139-3685-266-846
Aktywa razem1604761621213802937973
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania71237791921688218549
Zobowiązania długoterminowe79101077318742523
Zobowiązania krótkoterminowe56663590231342813825
Kapitał własny89239829292114819424
Kapitał podstawowy8731873120692045
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,331,250,310,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)28,7226,696,816,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »