FASING (FSG): FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie finansowe wg MSR0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1676251342253940931533
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30062902970682121
Zysk (strata) przed opodatkowaniem27037491863561155
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej2325229575467695
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli698-34164-8
Inne całkowite dochody190744524481046
Łączne całkowite dochody25159740959151741
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej23486510455221199
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli16732305393542
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej134721238931672911
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17969-3736-4225-878
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-988-8217-232-1930
Przepływy pieniężne netto, razem-5485436-1290102
Aktywa razem3088922602047231660385
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1518871189403555927602
Zobowiązania długoterminowe187811070143972483
Zobowiązania krótkoterminowe121678998482848723171
Kapitał własny1570051412643675732783
Kapitał podstawowy8731873120442026
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1264921096942961425456
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli305133157071447326
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej2255429915302703
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli698-34164-8
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)6,770,661,590,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)50,5345,4611,8310,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,800,190,19
Skrócone Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o Rachunkowości 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów134781944963168722200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej245541463157733437
Zysk (strata) brutto222421157452292719
Zysk (strata) netto18752972944092286
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6968645116381516
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13516-1800-3178-423
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3233-3219760-756
Przepływy pieniężne netto, razem-33151432-779336
Aktywa razem2107841711404934839716
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania101930787772386318282
Zobowiązania długoterminowe15539916636382127
Zobowiązania krótkoterminowe76550623701792214474
Kapitał własny108854923632548421434
Kapitał podstawowy8731873120442026
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)6,033,131,410,73
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)35,0329,738,206,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,800,190,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »