Reklama

FASING (FSG): FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Raport skonsolidowany0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1774652564014055761271
Zysk (strata) z działalności operacyjnej121501586927773792
Zysk (strata) przed opodatkowaniem91301056620872525
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej5380792812301895
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli-11450-2612
Inne całkowite dochody7743710317701697
Łączne całkowite dochody131231503129993592
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej95421128821812697
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli35813743818894
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej164891644237683929
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4577-85251046-2037
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-25161-4441-5750-1061
Przepływy pieniężne netto, razem-40953476-936831
Aktywa razem2660652862026014167160
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1199611443402711633871
Zobowiązania długoterminowe71141225416082876
Zobowiązania krótkoterminowe1054891203412384528239
Kapitał własny1461041418623302533289
Kapitał zakładowy8731873119742049
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1131611088072557925533
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli329433305574467757
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej5494787812561883
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli-11450-2612
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,732,540,400,61
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)47,0245,6610,6310,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,800,180,19
Raport jednostkowy0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1088891752312488541874
Zysk (strata) z działalności operacyjnej150641482634433543
Zysk (strata) brutto132561167330292789
Zysk (strata) netto10111891623112131
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej110411587125233793
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3890-4316-889-1031
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13039-8075-2980-1930
Przepływy pieniężne netto, razem-58883480-1346832
Aktywa razem1588281712433590140184
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania72167922071631321637
Zobowiązania długoterminowe4980891711262092
Zobowiązania krótkoterminowe61015737021379217295
Kapitał własny86661790361958918547
Kapitał podstawowy8731873119742049
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,252,870,740,67
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)27,8925,446,305,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,800,180,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »