Reklama

FASING (FSG): FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie finansowe wg MSR0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1621271676253762939409
Zysk (strata) z działalności operacyjnej260483006260467068
Zysk (strata) przed opodatkowaniem233352703754166356
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej196312325245565467
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli1872698434164
Inne całkowite dochody27511907638448
Łączne całkowite dochody223822515951955915
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej191412348644435522
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli32411673752393
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej625134721453167
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-902-17969-209-4225
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2402-988557-232
Przepływy pieniężne netto, razem2125-5485493-1290
Aktywa razem3337463088927630972316
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1614961518873692535559
Zobowiązania długoterminowe5501718781125794397
Zobowiązania krótkoterminowe998691216782283528487
Kapitał własny1722501570053938436757
Kapitał podstawowy8731873119962044
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1394051264923187429614
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli328453051375107144
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej177592255441225302
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli1 872698434164
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,946,771,381,59
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)55,4350,5312,6711,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,800,180,19
Skrócone Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o Rachunkowości 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1192461347812767631687
Zysk (strata) z działalności operacyjnej210682455448905773
Zysk (strata) brutto187562224243535229
Zysk (strata) netto166841875238724409
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej846968191638
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1011-13516-235-3178
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej22423233520760
Przepływy pieniężne netto, razem1315-3315305-779
Aktywa razem2217412107845070049348
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1001341019302289523863
Zobowiązania długoterminowe5321715539121683638
Zobowiązania krótkoterminowe4074776550931717922
Kapitał własny1216071088542780525484
Kapitał podstawowy8731873119962044
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,376,031,251,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)39,1435,038,958,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,800,180,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »