Reklama

FAMUR (FMF): FAMUR Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2015-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY FAMUR
Przychody netto ze sprzedaży 615 182 450 414 147 934 107 747
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 44 753 70 634 10 762 16 897
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 062 73 544 9 393 17 593
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 44 753 70 634 10 762 16 897
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 93 285 325 915 22 432 77 965
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-124 057 -60 171 -29 832 -14 394
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 546 -444 573 -2 536 -106 350
Przepływy pieniężne netto razem-41 318 -178 829 -9 936 -42 779
Aktywa razem 1 187 650 1 060 719 280 199 254 034
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 304 638 252 124 71 872 60 382
Zobowiązania długoterminowe 741 6 449 175 1 544
Zobowiązania krótkoterminowe 198 611 124 642 46 858 29 851
Kapitał własny 883 012 808 595 208 326 193 652
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 882 983 808 595 208 319 193 652
Kapitał zakładowy 4 815 4 815 1 136 1 153
Liczba akcji (w szt.) 481 500 000 481 500 000 481 500 000 481 500 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000
Wartość księgowa na jedną akcję 0,0018 0,0017 0,0004 0,0004
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,0018 0,0017 0,0004 0,0004
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FAMUR S.A.
Przychody netto ze sprzedaży 543 242 450 452 130 634 107 756
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12 836 31 725 3 087 7 589
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 450 38 396 1 070 9 185
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12 836 31 725 3 087 7 589
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 111 665 254 869 26 852 60 969
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-195 187 -58 454 -46 937 -13 983
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43 843 -266 034 10 543 -63 640
Przepływy pieniężne netto razem-39 679 -69 619 -9 542 -16 654
Aktywa razem 1 347 941 1 256 910 318 016 301 020
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 572 493 509 057 135 067 121 915
Zobowiązania długoterminowe 607 6 449 143 1 545
Zobowiązania krótkoterminowe 481 044 382 575 113 491 91 624
Kapitał własny 775 448 747 853 182 949 179 105
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 775 448 747 853 182 949 179 105
Kapitał zakładowy 4 815 4 815 1 136 1 153
Liczba akcji (w szt.) 481 500 000 481 500 000 481 500 000 481 500 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,0267 0,0659 0,0064 0,0158
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,0267 0,0659 0,0064 0,0158
Wartość księgowa na jedną akcję 1,6105 1,5532 0,3800 0,3720
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,6105 1,5532 0,3800 0,3720
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »