Reklama

FOTA (FOT): FOTA S.A. - zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - raport 21

Raport bieżący nr 21/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od spółki zależnej ART -GUM Sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (Kredytobiorca) informację o zawarciu przez nią w dniu 9 sierpnia 2010 r. dwóch umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Emitent posiada 60,78% udziałów w kapitale zakładowym Kredytobiorcy i 75,60% głosów na zgromadzeniu wspólników Kredytobiorcy.

Reklama

Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu w rachunku bieżącym Nr 2010/280/DDF z dnia 9.08.2010r. Bank udziela spółce ART-GUM Sp. z. o.o. odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych). Kredyt przeznaczony jest na:

a) całkowitą spłatę kredytów udzielonych przez Bank Polskiej Spółdzielczości,

b) finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

Termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 31.07.2011r.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki podstawowej WIBOR 1M zmiennej każdorazowo zgodnie z częstotliwością jej publikacji na odpowiedniej stronie serwisu Reuters, powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowi: (i) hipoteka łączna kaucyjna do wysokości 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) ustanowiona na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW BB1B/00083846/4, KW BB1B/00083845/7, KW BB1B/00082198/9 i na części ułamkowej nieruchomości w wysokości 16/64 dla której Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1B/00082199/6 (ii) zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości wynoszącej min. 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych), ustalonej według wartości zakupu netto wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, (iii) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku, (iv) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997r.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu Nr 2010/282/DDF z dnia 9.08.2010 r. Bank udziela spółce ART-GUM Sp. z. o.o. odnawialnego kredytu obrotowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym w wysokości 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów złotych). Kredyt przeznaczony jest na:

a) całkowitą spłatę kredytów udzielonych przez Bank Polskiej Spółdzielczości,

b) finansowanie sezonowego wzrostu zapasów magazynowych,

c) finansowanie sprzedaży sezonowej.

Termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 31.07.2011r.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki podstawowej WIBOR 1M zmiennej każdorazowo zgodnie z częstotliwością jej publikacji na odpowiedniej stronie serwisu Reuters, powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowi: (i) hipoteka łączna kaucyjna do wysokości 18.000.000,00 PLN (osiemnaście milionów złotych) ustanowiona na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW BB1B/00083846/4, KW BB1B/00083845/7, KW BB1B/00082198/9 i na części ułamkowej nieruchomości w wysokości 16/64 dla której Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1B/00082199/6 (ii) przewłaszczenie zapasów sfinansowanych kredytem wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej (iii) cesja wierzytelności z kontraktów/faktur na sprzedaż finansowanych przez Bank zapasów magazynowych, (iv)cesja z polisy ubezpieczeniowej należności, (v) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku Kredytodawcy, (vi) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Wartość ewidencyjna nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki, według ksiąg rachunkowych Kredytobiorcy na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 2.422 tys. PLN (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Kryterium uznania zawartych umów kredytowych za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów, tj. łączna kwota udzielonych kredytów przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. wynoszący 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych) przekraczający 10% kapitałów własnych Emitenta.

Emitent i Kredytobiorca informują, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i Kredytobiorcą oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nimi a Bankiem.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
Wojciech Pratkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bank | polisy | Fota SA | FOTA | Raport bieżący | finansowanie | nieruchomości | fot

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »