Reklama

GETIN (GTN): GETIN HOLDING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek - działalność kontynuowana353 423360 39381 13786 865
Przychody z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana137 996116 53931 68028 089
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana27 21017 1156 2474 125
Zysk brutto - działalność kontynuowana27 91827 2986 4096 580
Zysk netto - działalność kontynuowana24 87432 9645 7107 945
Zysk netto - działalność zaniechana37 53820 1208 6184 849
Zysk netto ogółem62 41253 08414 32812 795
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej33 33134 9927 6528 434
- z działalności kontynuowanej12 41022 7322 8495 479
- z działalności zaniechanej20 92112 2604 8032 955
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące29 08118 0926 6764 361
- z działalności kontynuowanej12 46410 2322 8612 466
- z działalności zaniechanej16 6177 8603 8151 894
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję)0,050,050,010,01
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję)0,050,050,010,01
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej90 668531 49620 815128 105
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej96 029(14 512)22 046(3 498)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(197 948)(84 326)(45 444)(20 325)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(11 251)432 658(2 583)104 283
31.03.201631.12.201531.03.201631.12.2015
Aktywa ogółem22 694 83023 166 0185 316 9415 436 118
Zobowiązania ogółem19 930 72620 446 5184 669 3674 797 963
Zobowiązania wobec klientów14 446 52814 659 7033 384 5303 440 034
Kapitał własny ogółem2 764 1042 719 500647 574638 156
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 795 7281 779 778420 703417 641
Udziały niekontrolujące968 376939 722226 871220 514
Kapitał zakładowy731 289731 289171 326171 604
Liczba akcji731 289 368731 289 368731 289 368731 289 368
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Q1'2016Q1'2015Q1'2016Q1'2015
Przychody ogółem47 59414 08210 9263 394
Zysk (strata) brutto21 8832 3475 024566
Zysk (strata) netto24 7191 8275 675440
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(71 900)(327)(16 506)(79)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej102 013(2 314)23 419(558)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(27 645)(1 801)(6 347)(434)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów2 468(4 442)567(1 071)
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0,030,000,010,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0,030,000,010,00
31.03.201631.12.201531.03.201631.12.2015
Aktywa ogółem2 188 2392 287 093512 660536 687
Zobowiązania długoterminowe228 274303 09753 48071 124
Zobowiązania krótkoterminowe399 771445 27693 658104 488
Kapitał własny1 560 1941 538 720365 522361 075
Kapitał podstawowy731 289731 289171 326171 604
Liczba akcji731 289 368731 289 368731 289 368731 289 368
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »