Reklama

GETIN (GTN): GETIN HOLDING SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek - działalność kontynuowana1 114 5231 071 884255 110257 757
Przychody z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana428 015450 37697 971108 303
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana408 52650 48893 51012 141
Zysk brutto - działalność kontynuowana395 05481 67590 42619 640
Zysk netto - działalność kontynuowana373 597137 35085 51533 029
Zysk netto - działalność zaniechana39 09091 2988 94821 955
Zysk netto ogółem412 687228 64894 46254 983
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej237 959120 81054 46829 051
- z działalności kontynuowanej216 20767 14349 48916 146
- z działalności zaniechanej21 75253 6674 97912 905
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące174 728107 83839 99525 932
- z działalności kontynuowanej157 39070 20736 02616 883
- z działalności zaniechanej17 33837 6313 9699 049
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję)0,330,170,080,04
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję)0,330,170,080,04
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(303 366)(314 980)(69 439)(75 744)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej447 901(68 232)102 523(16 408)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(254 172)221 271(58 179)53 209
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(109 637)(161 941)(25 095)(38 942)
30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa ogółem24 704 07223 166 0185 729 1455 436 118
Zobowiązania ogółem21 568 94820 446 5185 002 0754 797 963
Zobowiązania wobec klientów16 214 25814 659 7033 760 2643 440 034
Kapitał własny ogółem3 135 1242 719 500727 070638 156
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 030 3871 779 778470 869417 641
Udziały niekontrolujące1 104 737939 722256 201220 514
Kapitał zakładowy731 289731 289169 594171 604
Liczba akcji731 289 368731 289 368731 289 368731 289 368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
3 kw. 20163 kw. 20153 kw. 20163 kw. 2015
Przychody ogółem73 08827 71216 7306 664
Zysk (strata) brutto21 938(65 928)5 022(15 854)
Zysk (strata) netto35 800(53 540)8 194(12 875)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(51 155)(19 774)(11 709)(4 755)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej100 334(149 253)22 966(35 891)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(60 547)135 179(13 859)32 507
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(11 368)(33 848)(2 602)(8 139)
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0,05(0,08)0,01(0,02)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0,05(0,08)0,01(0,02)
30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa ogółem2 155 1282 287 093499 798536 687
Zobowiązania długoterminowe201 348303 09746 69571 124
Zobowiązania krótkoterminowe376 576445 27687 332104 488
Kapitał własny1 577 2041 538 720365 771361 075
Kapitał podstawowy731 289731 289169 594171 604
Liczba akcji731 289 368731 289 368731 289 368731 289 368
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »