Reklama

GPW (GPW): GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
Przychody ze sprzedaży233 631212 91555 95050 674
Rynek finansowy 153 490 153 727 36 758 36 587
Rynek towarowy 78 712 57 147 18 850 13 601
Przychody pozostałe 1 429 2 041 342 486
Koszty działalności operacyjnej 130 269 121 116 31 197 28 825
Pozostałe przychody 889 1 725 213 411
Pozostałe koszty 2 038 1 302 488 310
Zysk z działalności operacyjnej 102 213 92 222 24 478 21 949
Przychody finansowe 8 186 9 215 1 960 2 193
Koszty finansowe 7 633 9 425 1 828 2 243
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 5 914 10 880 1 416 2 589
Zysk przed opodatkowaniem 108 680 102 892 26 027 24 488
Podatek dochodowy 20 693 17 894 4 956 4 259
Zysk netto za okres 87 987 84 998 21 071 20 229
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[1] (w PLN, EUR)2,092,020,500,48
EBITDA[2]129 372121 62230 982 28 946
[1] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja.
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią za pierwsze dziewięć miesięcy dla kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1757 PLN za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 r. oraz 1 EUR = 4,2017 PLN za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r.).
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30.09.201431.12.201330.09.2014 30.12.2013
Aktywa trwałe 586 336 576 421 140 423 138 990
Rzeczowe aktywa trwałe 119 368 124 042 28 588 29 910
Wartości niematerialne 261 523 269 155 62 633 64 900
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 189 894 158 540 45 478 38 228
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10 676 20 955 2 557 5 053
Pozostałe aktywa trwałe 4 875 3 729 1 168 899
Aktywa obrotowe 565 556 482 707 135 446 116 394
Należności handlowe oraz pozostałe należności 39 103 34 792 9 365 8 389
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 586 118 140 28
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 518 880 436 831 124 268 105 332
Pozostałe aktywa obrotowe 6 987 10 966 1 673 2 644
AKTYWA RAZEM 1 151 892 1 059 128 275 869 255 384
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 674 942 636 985 161 643 153 594
Udziały niekontrolujące 1 077 1 120 258 270
Zobowiązania długoterminowe 255 781 249 578 61 257 60 180
Zobowiązania krótkoterminowe 220 092 171 445 52 710 41 340
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 151 892 1 059 128 275 869 255 384
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2014 r. (1 EUR = 4,1755 PLN) oraz 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej rok zakończony/stan na dzieńrok zakończony/stan na dzień
30.09.201430.12.2013
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)55,4%57,1%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)43,7%43,3%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)18,1%18,3%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny)36,5%40,5%
[1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »