GPW (GPW): GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
Przychody ze sprzedaży 229 150 244 071 52 584 58 708
Rynek finansowy 134 222 150 965 30 800 36 312
Przychody z obsługi obrotu 85 832 103 735 19 696 24 952
Przychody z obsługi emitentów 17 790 18 456 4 082 4 439
Przychody ze sprzedaży informacji 30 600 28 774 7 022 6 921
Rynek towarowy 93 687 90 950 21 499 21 877
Przychody z obsługi obrotu 44 363 44 909 10 180 10 802
Prowadzenie RŚP 21 243 18 648 4 875 4 486
Rozliczenia transakcji 28 081 27 392 6 444 6 589
Przychody pozostałe 1 241 2 157 285 519
Koszty działalności operacyjnej 112 419 128 482 25 797 30 904
Pozostałe przychody 445 1 093 102 263
Pozostałe koszty 970 2 109 223 507
Zysk z działalności operacyjnej 116 206 114 573 26 666 27 559
Przychody finansowe 10 639 8 078 2 441 1 943
Koszty finansowe 6 162 6 618 1 414 1 592
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 2 282 187 524 45
Zysk przed opodatkowaniem 122 965 116 220 28 217 27 955
Podatek dochodowy 22 335 20 732 5 125 4 987
Zysk netto za okres 100 630 95 488 23 092 22 968
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję [1] (w PLN, EUR) 2,40 2,28 0,55 0,55
EBITDA [2] 135 914 134 398 31 189 32 327
[1] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za pierwsze 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,3578 PLN za pierwsze 9 miesięcy 2016 r. oraz 1 EUR = 4,1574 PLN za pierwsze 9 miesięcy 2015 r.).
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzieStan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 września 201631 grudnia 201530 września 201631 grudnia 2015
Aktywa trwałe 584 694 580 645 135 597 136 254
Rzeczowe aktywa trwałe 119 554 125 229 27 726 29 386
Wartości niematerialne 262 401 261 728 60 854 61 417
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 196 025 188 570 45 460 44 250
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 749 406
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 288 282 67 66
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 4 677 4 836 1 085 1 135
Aktywa obrotowe 462 093 442 170 107 164 103 759
Należności handlowe oraz pozostałe należności 38 093 81 273 8 834 19 072
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 423 933 360 393 98 315 84 570
Pozostałe aktywa obrotowe 67 504 16 118
AKTYWA RAZEM 1 046 787 1 022 815 242 761 240 013
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 722 353 720 721 167 522 169 124
Udziały niekontrolujące 512 546 119 128
Zobowiązania długoterminowe 137 314 258 799 31 845 60 729
Zobowiązania krótkoterminowe 186 608 42 749 43 276 10 032
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 046 787 1 022 815 242 761 240 013
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2016 r. (1 EUR = 4,3120 PLN) oraz 31.12.2015 r. (1 EUR = 4,2615 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy KapitałowejOkres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzieńOkres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzień
30 wrzesnia 201630 września 2015
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)59,3%55,1%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)50,7%46,9%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)18,2%17,5%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[3]/ Kapitał własny)34,1%35,5%
[3] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »