GLCOSMED (GLC): GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr - raport 3/2023

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Niebadane Niebadane Niebadane Niebadane
Przychody ze sprzedaży 329 467 293 264 71 978 62 556
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 856 4 218 4 775 900
EBITDA 30 824 12 154 6 734 2 593
Zysk (strata) brutto 18 389 2 307 4 017 492
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15 469 2 571 3 380 548
Całkowite dochody ogółem 15 519 2 761 3 390 589
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 15 519 2 761 3 390 589
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652 87 338 652 87 338 652 87 338 652
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,61 2,49 0,56 0,51
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,18 0,03 0,04 0,01
Wartość na dzień 2023-09-30 2022-12-31 2023-09-30 2022-12-31
Niebadane Badane Niebadane Badane
Wartość firmy 30 050 30 050 6 482 6 407
Rzeczowe aktywa trwałe 135 624 136 058 29 257 29 011
w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania 14 892 15 150 3 213 3 230
Nieruchomości inwestycyjne 4 742 67 1 023 14
Wartości niematerialne 93 554 93 659 20 182 19 970
Aktywa trwałe 263 970 259 834 56 944 55 402
Zapasy 53 584 53 643 11 559 11 438
Należności z tyt. dostaw i usług 50 169 42 486 10 823 9 059
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych - 440 - 94
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 6 410 8 492 1 383 1 811
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 557 9 389 2 062 2 002
Aktywa obrotowe razem 119 720 114 450 25 827 24 404
AKTYWA RAZEM 383 690 374 284 82 771 79 806
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 228 133 212 614 49 213 45 334
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Kapitał własny 228 133 212 614 49 213 45 334
Zobowiązania długoterminowe 31 195 22 665 6 729 4 833
Zobowiązania krótkoterminowe 124 362 139 005 26 829 29 639
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 383 690 374 284 82 771 79 806

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »