GLCOSMED (GLC): GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Przychody ze sprzedaży 396 569,00 351 867,00 84 587,00 76 869,00
Koszt własny sprzedanych wyrobów -274 970,00 -226 955,00 -58 650,00 -49 581,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów -12 523,00 -7 552,00 -2 671,00 -1 650,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 311,00 15 050,00 280,00 3 288,00
EBITDA 12 647,00 25 697,00 2 698,00 5 614,00
Zysk (strata) brutto -2 096,00 13 256,00 -447,00 2 896,00
-2 266,00 11 597,00 -483,00 2 533,00
Całkowite dochody ogółem -2 223,00 11 609,00 -474,00 2 536,00
Akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 223,00 11 609,00 -474,00 2 536,00
Akcjonariuszom niekontrolującym 0,00 0,00 0,00 0,00
Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652,00 87 338 652,00 87 338 652,00 87 338 652,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,43 2,49 0,52 0,54
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) -0,03 0,13 -0,01 0,03
Wartość firmy 30 050,00 30 050,00 6 407,00 6 533,00
Rzeczowe aktywa trwałe 136 058,00 132 855,00 29 011,00 28 885,00
w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania 15 150,00 6 324,00 3 230,00 1 375,00
Nieruchomości inwestycyjne 67,00 67,00 14,00 15,00
Wartości niematerialne 93 659,00 94 065,00 19 970,00 20 452,00
Aktywa trwałe 259 834,00 257 037,00 55 402,00 55 885,00
Zapasy 53 643,00 41 954,00 11 438,00 9 122,00
Należności z tyt. dostaw i usług 42 486,00 43 969,00 9 059,00 9 560,00
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 440,00 77,00 94,00 17,00
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 8 492,00 7 218,00 1 811,00 1 569,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 389,00 11 335,00 2 002,00 2 464,00
Aktywa obrotowe razem 114 450,00 104 553,00 24 404,00 22 732,00
AKTYWA RAZEM 374 284,00 361 590,00 79 806,00 78 617,00
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 212 614,00 217 481,00 45 334,00 47 285,00
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 212 614,00 217 481,00 45 334,00 47 285,00
Zobowiązania długoterminowe 22 665,00 32 528,00 4 833,00 7 072,00
Zobowiązania krótkoterminowe 139 005,00 111 581,00 29 639,00 24 260,00
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 374 284,00 361 590,00 79 806,00 78 617,00

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »