Reklama

GLCOSMED (GLC): GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
niebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży 235 342 223 361 54 621 52 512
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 801 (177) 1 114 (42)
EBITDA 12 934 7 582 3 002 1 783
Zysk (strata) brutto 2 321 (2 177) 539 (512)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 130 (3 371) 262 (793)
Całkowite dochody ogółem 626 (3 471) 145 (816)
Akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 130 (3 371) 262 (793)
Akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652 86 326 086 87 338 652 86 326 086
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,082,130,480,50
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,01 (0,04) 0,00 (0,01)
Wartość na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
niebadaneniebadane
Wartość firmy 30 050 30 050 6 871 6 988
Rzeczowe aktywa trwałe 127 256 126 359 29 096 29 386
w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania 8 447 - 1 931 -
Nieruchomości inwestycyjne 2 100 2 100 480 488
Wartości niematerialne 94 521 95 130 21 612 22 123
Aktywa trwałe 253 927 253 639 58 059 58 986
Zapasy 31 522 35 318 7 207 8 213
Należności z tyt. dostaw i usług 36 749 34 480 8 402 8 019
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych - 202 - 47
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 5 980 7 947 1 367 1 848
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 810 4 048 642 941
Aktywa obrotowe razem 77 061 81 995 17 620 19 069
AKTYWA RAZEM 330 988 335 634 75 679 78 054
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 181 589 180 963 41 519 42 084
Kapitał własny 181 589 180 963 41 519 42 084
Zobowiązania długoterminowe 37 810 35 717 8 645 8 306
Zobowiązania krótkoterminowe 111 589 118 954 25 514 27 664
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 330 988 335 634 75 679 78 054
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »