Reklama

GLCOSMED (GLC): GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody ze sprzedaży 55 745 36 018 13 436 8 597
Koszt własny sprzedanych wyrobów (28 573) (21 022) (6 887) (5 018)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów (23 779) (12 107) (5 731) (2 890)
Zysk (strata) ze sprzedaży 3 335 2 674 804 638
Zysk (strata) brutto 2 166 2 664 522 636
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 425 2 308 343 551
Całkowite dochody ogółem 1 425 2 308 343 551
Średnia ważona akcji zwykłych 35 533 311 35 484 111 35 533 311 35 484 111
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,94 1,71 0,000,41
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,04 0,07 0,01 0,02
31.03.201531.12.201431.03.201531.12.2014
Rzeczowe aktywa trwałe 35 996 36 564 8 803 8 578
Nieruchomości inwestycyjne 538 538 132 126
Wartości niematerialne 1 164 1 214 285 285
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 839 829 205 194
Aktywa trwałe 38 537 39 145 9 425 9 184
Zapasy 23 206 23 291 5 675 5 464
Należności z tytułu dostaw i usług 59 794 70 138 14 623 16 455
Inne aktywa i pozostałe należności któtkoterminowe 10 521 4 838 2 573 1 135
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 067 4 960 2 217 1 164
Aktywa obrotowe razem 102 588 103 227 25 089 24 219
AKTYWA RAZEM 141 125 142 372 34 513 33 403
Kapitał własny 68 972 67 550 16 868 15 848
Zobowiązania długoterminowe 15 989 16 328 3 910 3 831
Zobowiązania krótkoterminowe 56 164 58 494 13 735 13 724
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 141 125 142 372 34 513 33 403
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »