Reklama

GLCOSMED (GLC): GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody ze sprzedaży 77 542 55 745 17 802 13 335
Koszt własny sprzedanych wyrobów (45 593) (28 573) (10 467) (6 835)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów (27 883) (23 779) (6 401) (5 688)
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 066 3 335 933 798
Zysk (strata) brutto 2 972 2 166 682 518
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 637 1 425 376 341
Całkowite dochody ogółem 1 637 1 425 376 341
Średnia ważona akcji zwykłych 35 533 311 35 533 311 35 533 311 35 533 311
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 6,30 1,87 1,48 0,44
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,05 0,04 0,01 0,01
Stan na dzień31.03.201631.12.201531.03.201631.12.2015
Rzeczowe aktywa trwałe 121 912 59 837 28 562 14 039
Nieruchomości inwestycyjne - 538 - 126
Wartości niematerialne 104 334 1 854 24 443 435
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 280 730 534 171
Aktywa trwałe 272 525 62 959 63 847 14 771
Zapasy 41 093 21 883 9 627 5 134
Należności z tytułu dostaw i usług 59 877 51 290 14 028 12 033
Inne aktywa i pozostałe należności któtkoterminowe 9 707 7 246 2 274 1 700
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 381 3 635 2 198 853
Aktywa obrotowe razem 120 058 84 054 28 127 19 720
AKTYWA RAZEM 392 583 147 013 91 974 34 491
Kapitał własny 223 986 66 545 52 475 15 612
Zobowiązania długoterminowe 40 302 32 296 9 442 7 577
Zobowiązania krótkoterminowe 105 626 48 172 24 746 11 302
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 369 914 147 013 86 663 34 491
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »