Reklama

GLCOSMED (GLC): GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody ze sprzedaży 171 974 120 336 41 355 28 786
Koszt własny sprzedanych wyrobów (99 699) (54 068) (23 975) (12 934)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów (64 741) (39 629) (15 568) (9 480)
Zysk (strata) ze sprzedaży 7 534 7 746 1 812 1 853
Zysk (strata) brutto 6 015 7 573 1 446 1 812
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 826 6 096 1 161 1 458
Całkowite dochody ogółem 4 826 6 096 1 161 1 458
Średnia ważona akcji zwykłych 35 533 311 35 517 194 35 533 311 35 517 194
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,94 1,90 0,46 0,45
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,14 0,17 0,03 0,04
Wyszczególnienie30.09.201531.12.201430.09.201531.12.2014
Rzeczowe aktywa trwałe 49 755 36 564 11 739 8 578
Nieruchomości inwestycyjne 538 538 127 126
Wartości niematerialne 1 270 1 214 300 285
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 582 829 137 194
Aktywa trwałe 52 145 39 145 12 302 9 184
Zapasy 20 885 23 291 4 927 5 464
Należności z tytułu dostaw i usług 62 316 70 138 14 702 16 455
Inne aktywa i pozostałe należności któtkoterminowe 5 973 4 838 1 409 1 135
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 558 4 960 3 435 1 164
Aktywa obrotowe razem 103 732 103 227 24 473 24 219
AKTYWA RAZEM 155 877 142 372 36 776 33 403
Kapitał własny 68 817 67 550 16 236 15 848
Zobowiązania długoterminowe 27 499 16 328 6 488 3 831
Zobowiązania krótkoterminowe 59 561 58 494 14 052 13 724
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 155 877 142 372 36 776 33 403
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »