Reklama

GLCOSMED (GLC): GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody ze sprzedaży 229 238 237 875 53 734 54 449
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (8 720) 6 782 (2 044) 1 552
EBITDA (1 220) 14 041 (286) 3 214
Zysk (strata) brutto (10 865) 5 042 (2 547) 1 154
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (12 281) 3 324 (2 879) 761
Całkowite dochody ogółem (12 566) 3 496 (2 945) 800
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (10 824) 3 271 (2 537) 749
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom niekontrolującym (1 457) 53 (342) 12
Średnia ważona akcji zwykłych 86 093 485 76 427 245 86 093 485 76 427 245
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,993,500,700,80
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) (0,13) 0,04 (0,03)0,01
Dane na dzień:2017-09-30 31.12.20162017-09-30 31.12.2016
Wartość firmy 87 622 87 279 20 334 19 729
Rzeczowe aktywa trwałe 124 010 124 853 28 779 28 222
Nieruchomości inwestycyjne - - - -
Wartości niematerialne 104 576 105 240 24 269 23 788
Akcje i udziały w jednostkach powiązanych - - - -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 122 3 127 725 707
Aktywa trwałe 319 330 320 499 74 106 72 446
Zapasy 38 233 42 669 8 873 9 645
Należności z tyt. dostaw i usług 51 318 53 712 11 909 12 141
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 198 1 454 46 329
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 7 047 8 364 1 635 1 891
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 291 5 111 1 228 1 155
Aktywa obrotowe razem 102 087 111 310 23 691 25 160
AKTYWA RAZEM 421 417 431 809 97 797 97 606
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 259 711 269 075 60 270 60 822
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym (2 536) (1 335) (589) (302)
Kapitał własny 257 175 267 740 59 682 60 520
Zobowiązania długoterminowe 43 101 48 035 10 002 10 858
Zobowiązania krótkoterminowe 121 141 116 034 28 113 26 228
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 421 417 431 809 97 797 97 606
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »