Reklama

GLCOSMED (GLC): GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody ze sprzedaży237 875171 97454 44941 355
Koszt własny sprzedanych wyrobów-134 410-99 699-30 766-23 975
Koszty sprzedanych towarów i materiałów-11 650-64 741-2 667-15 568
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 7827 2971 5521 755
EBITDA14 04110 4533 2142 514
Zysk (strata) brutto5 0426 0151 1541 446
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3 3244 8267611 161
Całkowite dochody ogółem3 4964 8268001 161
Całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego3 4434 8267881 161
Akcjonariuszom niekontrolującym 530120
Średnia ważona akcji zwykłych76 427 24535 533 31176 427 24535 533 311
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,611,870,840,44
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro)0,040,140,010,03
Wyszczególnienie30 września 201631 grudnia 201530 września 201631 grudnia 2015
Wartość firmy84 372019 5670
Rzeczowe aktywa trwałe124 67759 83728 91414 041
Nieruchomości inwestycyjne05380126
Wartości niematerialne106 6611 85424 736435
Akcje i udziały w jednostkach powiązanych0000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 218730514171
Aktywa trwałe317 92862 95973 73114 774
Zapasy43 00621 8839 9745 135
Należności z tytułu dostaw i usług58 52051 29013 57112 036
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych0213050
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe11 8707 0332 7531 650
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 1003 635951853
Aktywa obrotowe razem117 49684 05427 24919 724
AKTYWA RAZEM435 424147 013100 98034 498
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego275 88866 54563 98115 615
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym-2200-510
Kapitał własny275 66866 54563 93015 615
Zobowiązania długoterminowe51 27332 29611 8917 579
Zobowiązania krótkoterminowe108 48348 17225 15811 304
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM435 424147 013100 98034 498
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »