Reklama

GLCOSMED (GLC): GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody ze sprzedaży 223 361 220 008 52 512 51 295
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (177) (8 720) (42) (2 033)
EBITDA 7 582 (1 220) 1 783 (284)
Zysk (strata) brutto (2 177) (10 865) (512) (2 533)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 371) (12 281) (793) (2 863)
Całkowite dochody ogółem (3 471) (12 566) (816) (2 930)
Całkowite dochody przypadające: Akcjonariuszom podmiotu dominującego (3 371) (10 824) (793) (2 524)
Całkowite dochody przypadające: Akcjonariuszom niekontrolującym - (1 457) - (340)
Średnia ważona akcji zwykłych 86 326 086 86 093 485 86 326 086 86 093 485
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,132,180,500,51
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) (0,04) (0,13) (0,01) (0,03)
dane na dzień30.09.2018 31.12.201730.09.2018 31.12.2017
Wartość firmy 30 050 30 050 7 035 7 205
Rzeczowe aktywa trwałe 128 508 129 691 30 086 31 094
Wartości niematerialne 95 158 95 779 22 278 22 964
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
Aktywa trwałe 253 716 255 520 59 399 61 263
Zapasy 37 208 40 163 8 711 9 629
Należności z tyt. dostaw i usług 34 387 38 821 8 051 9 308
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 295 342 69 82
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 6 801 7 888 1 592 1 891
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 363 5 144 1 256 1 233
Aktywa obrotowe razem 84 054 92 358 19 678 22 143
AKTYWA RAZEM 337 770 347 878 79 077 83 406
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 184 093 183 758 43 099 44 057
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - 3 806 - 913
Kapitał własny 184 093 187 564 43 099 44 970
Zobowiązania długoterminowe 36 072 39 488 8 445 9 468
Zobowiązania krótkoterminowe 117 605 120 826 27 533 28 969
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 337 770 347 878 79 077 83 406
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »