Reklama

GLCOSMED (GLC): GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-10 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży 72 666 70 635 16 908 16 905
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 585 (106) 136 (25)
EBITDA 3 335 2 514 776 602
Zysk (strata) brutto (105) (611) (24) (146)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (992) (1 198) (231) (287)
Całkowite dochody ogółem (1 008) (1 188) (234) (284)
Akcjonariuszom podmiotu dominującego (992) (1 234) (231) (295)
Akcjonariuszom niekontrolującym - 36 - 9
Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652 86 326 086 87 338 652 86 326 086
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,062,100,480,50
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00)
31.03.2019 31.12.201831.03.2019 31.12.2018
Wartość firmy 30 050 30 050 6 986 6 988
Rzeczowe aktywa trwałe 124 074 128 459 28 846 29 874
Aktywa z tytułu praw do użytkowania 3 709 - 862 -
Wartości niematerialne 94 904 95 130 22 064 22 123
Aktywa trwałe 252 737 253 639 58 758 58 986
Zapasy 30 891 35 318 7 182 8 213
Należności z tyt. dostaw i usług 34 659 34 480 8 058 8 019
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 202 202 47 47
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 8 086 7 947 1 880 1 848
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 496 4 048 813 941
Aktywa obrotowe razem 77 334 81 995 17 979 19 069
AKTYWA RAZEM 330 071 335 634 76 737 78 054
"Kapitał przypadający akcjonariuszom 184 093 183 758 43 099 44 057
podmiotu dominującego" 179 955 180 963 41 837 42 084
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Kapitał własny 179 955 180 963 41 837 42 084
Zobowiązania długoterminowe 35 585 35 717 8 273 8 306
Zobowiązania krótkoterminowe 114 531 118 954 26 627 27 664
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 330 071 335 634 76 737 78 054
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »