Reklama

GTC (GTC): GLOBE TRADE CENTRE S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody operacyjne412 748 478 314 98 236 113 638
Zysk brutto z działalności operacyjnej270 318 300 421 64 337 71 374
Zysk (strata) brutto(288 636)(155 608)(66 538)(37 854)
Zysk (strata) netto(332 384)(175 952)(76 623)(42 803)
Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,90) (0,39) (0,21) (0,10)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej227 251 237 720 54 087 56 495
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(89 398)(217 745)(21 380)(52 048)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(776 420)223 444 (185 229)51 599
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów932 862 625 949 (153 932)55 833
Na dzień 30 września 2013 r.Na dzień 30 września 2012 r.Na dzień 30 września 2013 r.Na dzień 30 września 2012 r.
Aktywa razem 8 000 982 9 669 166 1 897 631 2 350 422
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 158 894 6 410 657 1 223 560 1 558 329
Zobowiazania długoterminowe4 000 647 4 743 212 948 853 1 153 000
Zobowiązania krótkoterminowe 1 158 247 1 667 445 274 707 405 329
Kapitał własny 2 842 088 3 258 509 674 071 792 093
Dane jednostkowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 336 14 345 2 930 3 420
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 496)(21 081)(355)(5 025)
III. Zysk (strata) brutto97 733 165 046 23 211 39 345
IV. Zysk (strata) netto(208 593)(165 367)(49 540)(39 421)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 550,00) (18 992,00) (1 080,61) (4 527,46)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11 174)(54 478)(2 654)(12 987)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(444 637)307 715 (105 600)73 356
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem(460 361)234 245 (109 334)55 841
IX. Aktywa razem 3 906 417 5 073 903 926 504 1 233 386
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania978 4461 470 768232 063357 521
XI. Zobowiazania długoterminowe356 496 889 398 84 552 216 199
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 465 463 470 164 110 396 114 289
XIII. Kapitał własny 2 927 971 3 603 135 694 441 875 865
XIV. Kapitał zakładowy 31 937 31 937 7 575 7 763
XV. Liczba akcji 319 372 990 319 372 990 319 372 990 319 372 990
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,65) (0,75) (0,16) (0,18)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,65) (0,75) (0,16) (0,18)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,17 11,28 2,17 2,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,17 11,28 2,17 2,70
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »