Reklama

GOBARTO (GOB): Gobarto S.A. – ustanowienie przez Emitenta i spółki zależne Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczeń o ustanowieniu hipoteki - raport 46

Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 31 października 2017 roku, Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą

Reklama

w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w wykonaniu postanowień umowy kredytów zawartej w dniu 31 października 2017 roku (dalej: Umowa Kredytów) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), w dniu 8 listopada 2017 r., Spółka oraz spółka zależna spółki,

tj. Gobarto Dziczyzna Sp. z o.o. (dalej: Gobarto Dziczyzna) ustanowiły zabezpieczenia w postaci oświadczeń o poddaniu się egzekucji, na podstawie art. 777 §1 pkt 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (dalej: Oświadczenia).

Na podstawie Oświadczenia złożonego przez Emitenta, Spółka poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego z Umowy Kredytów:

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytów udzielonych na podstawie Umowy Kredytów, do łącznej sumy wynoszącej 217.189.050 zł (słownie: dwieście siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100);

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego na podstawie Umowy Kredytów, do sumy wynoszącej 106.252.058,15 zł (słownie: sto sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 15/100);

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu umowy hedgingu zawartej w związku z Umową Kredytów, do wysokości 9.100.000 zł (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych 00/100).

Na podstawie Oświadczenia złożonego przez Gobarto Dziczyzna, Gobarto Dziczyzna poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego z Umowy Kredytów:

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytów, do sumy wynoszącej 6.630.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego na podstawie Umowy Kredytów, do sumy wynoszącej 324.351.108,15 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych 15/100);

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu umowy hedgingu zawartej w związku z Umową Kredytów, do wysokości 1.560.000 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Jednocześnie Emitent informuje, że obie spółki (tj. Spółka oraz Gobarto Dziczyzna) w dniu 8 listopada 2017 roku złożyły również oświadczenia o:

• ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do wysokości 317.753.610,00 zł (trzysta siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100), w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z Umowy Kredytów; oraz

• ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do wysokości: (i) w przypadku Spółki – 9.100.000 zł (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych 00/100); (ii) w przypadku Gobarto Dziczyzna – 1.560.000 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z umów hedgingu zawartych przez Spółkę i Gobarto Dziczyzna w związku z Umową Kredytów.

Informację o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej Spółka przekaże w momencie uzyskania informacji o dokonaniu ostatniego wpisu w odpowiedniej księdze wieczystej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-08Dariusz FormelaPrezes Zarządu
2017-11-08Rafał OleszakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »