Reklama

GOBARTO (GOB): Gobarto S.A. – ustanowienie przez spółkę zależną Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy o prowadzenie rachunków bankowych oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w wykonaniu postanowień umowy kredytów zawartej w dniu 31 października 2017 roku, zmienionej Aneksem w dniu 27 czerwca 2018 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), spółka zależna Emitenta – Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Silesia) w ślad za zawarciem przez Silesia z Bankiem umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz o świadczeniu usług związanych z tymi rachunkami (dalej: Umowa Hedgingu), w dniu 28 sierpnia 2018 roku, ustanowiła zabezpieczenie w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji, na podstawie art. 777 §1 pkt 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (dalej: Oświadczenie).

Reklama

Na podstawie Oświadczenia Silesia poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego z Umowy Hedingu obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Hedgingu oraz transakcji zawieranych na jej podstawie, w tym w szczególności z tytułu rozliczenia transakcji (w tym kwoty rozliczenia/zamknięcia, przedterminowego rozliczenia/zamknięcia), odsetek (w tym odsetek za opóźnienie) oraz prowizji, kosztów i innych opłat związanych z Umową Hedgingu do wysokości 3.250.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Jednocześnie Emitent informuje, że Silesia w tym samym dniu złożyła również oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do wysokości 3.250.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku wobec Silesia wynikających ze Umowy Hedgingu, oraz transakcji zawieranych na jej podstawie, w tym z tytułu rozliczenia transakcji (w tym kwoty rozliczenia/zamknięcia, przedterminowego rozliczenia/zamknięcia) oraz o zapłatę wszelkich odsetek (w tym również odsetek za opóźnienie) oraz prowizji, łącznie z kosztami egzekucji i wszelkimi innymi powiązanymi kosztami i roszczeniami akcesoryjnymi.

Informację o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej Spółka przekaże w momencie uzyskania informacji o dokonaniu ostatniego wpisu w odpowiedniej księdze wieczystej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-29Dariusz Formelaprezes zarządu
2018-08-29Rafał Oleszakwiceprezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »