VINDEXUS (VIN): GPM VINDEXUS SA (24/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 września 2023 roku. - raport 24/2023

Raport bieżący 24/2023

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - poniżej - treść uchwał które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 września 2023 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 września 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.

Reklama

Uchwała została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 września 2023 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze

Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 629 500 głosów stanowiących 56,66% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 629 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 września 2023 roku

w sprawie: odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 629 500 głosów stanowiących 56,66% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 629 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 września 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 629 500 głosów stanowiących 56,66% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 629 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 września 2023 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka"), niniejszym postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany zasad skupu akcji własnych, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej dnia 29 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna, zmienionej uchwałą nr Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2022, w ten sposób iż:

1. Wyraża się zgodę i upoważnia Zarząd Spółki oraz podmioty zależne od Spółki do nabycia akcji Spółki

2. Maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych);

3. Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie pięciu lat od dnia podjęcia bieżącej uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, tj. do dnia 11 września 2028 r.;

4. Łączna Kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie mniej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

§ 2

W związku z powyższymi zmianami skup akcji własnych Spółki nastąpi na następujących zasadach:

1) Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

2) Łączna Kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie mniej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

3) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

4) Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 1.500.000 akcji Spółki.

5) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, tj. do dnia 11 września 2028 r.

6) Maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych).

7) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

8) Zarząd Spółki i zarządy podmiotów zależnych od Spółki będą upoważnione do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.

9) Zarząd Spółki i zarządy podmiotów zależnych od Spółki będą upoważnione do określania warunków skupu akcji Spółki w zakresie niewynikającym z powyższych założeń.

§ 3

1. Postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych), z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w § 1 oraz § 2 powyżej.

2. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych), z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym, w związku, z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o tę kwotę.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 629 500 głosów stanowiących 56,66% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 612 500 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

- PRZECIW oddano 17 000 głosów,

zatem powyższy projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.

Emitent/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »