Reklama

FIGENE (FIG): GPPI SA - informacja o zmianie udziału w głosach - raport 6

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki GPPI S.A. informuje, iż dnia 14 sierpnia 2012 otrzymał od istotnego akcjonariusza, spółki Mewa S.A., zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji, o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184. poz. 1539 z późn. zm., dalej: "Ustawa") jako Zarząd Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju (dalej: "Mewa") informuje, że w dniu 9 sierpnia 2012 Mewa dokonała zbycia z własnego rachunku akcji imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę GPPI w łącznej ilości 1 264 196 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) sztuk. Zbycie akcji nastąpiło jako realizacja postanowień prawomocnego wyroku drugiej instancji Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2012 roku zobowiązującego do wydania akcji imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę GPPI za cenę w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Średnia cena zbycia jednej akcji wyniosła 0,08 (słownie: osiem groszy).

Reklama

Przed dokonaniem transakcji wskazanych powyżej Mewa posiadała 2 528 392 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) sztuk akcji imiennych serii A, co stanowiło 43,78 % (słownie: czterdzieści trzy procent siedemdziesiąt osiem setnych) w kapitale zakładowym Spółki GPPI i uprawniało do wykonania 5 056 784 (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 53,37 % (słownie: pięćdziesiąt trzy procent trzydzieści siedem setnych) głosów na tym zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji wskazanej powyżej Mewa posiadała 1 264 196 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji imiennych serii A, co stanowiło 21,89 % (słownie: dwadzieścia jeden procent osiemdziesiąt dziewięć setnych) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 2 528 392 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów na Walnych Zgromadzeniu, co stanowiło 26,68 % (słownie: dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt osiem setnych) głosów na tym zgromadzeniu.

Następnie, w dniu 9 sierpnia 2012 Mewa dokonała zakupu na własny rachunek akcji imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę GPPI w łączne] ilości 1 850 000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk. Nabycie akcji nastąpiło na podstawie cywilnoprawnej umowie sprzedaży akcji, zawartej w Warszawie poza rynkiem regulowanym. Cena nabycia akcji wyniosła 384 000 złote (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). Średnia cena nabycia jednej akcji wyniosła 0,21 (słownie: dwadzieścia jeden groszy).

Przed dokonaniem transakcji wskazanych powyżej Mewa posiadała 1 264 196 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji imiennych serii A, co stanowiło 21,89 % (słownie: dwadzieścia jeden procent osiemdziesiąt dziewięć setnych) w kapitale zakładowym Spółki GPPI i uprawniało do wykonywania 2 528 392 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 26,68 % (słownie: dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt osiem setnych) głosów na tym zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji wskazanej powyżej Mewa posiada łącznie 3 114 196 (słownie: trzy miliony sto czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji imiennych serii A, co stanowi 53,93% (słownie: pięćdziesiąt trzy procent dziewięćdziesiąt trzy setne) w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 6 228 392 (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,74 % (słownie: sześćdziesiąt pięć procent siedemdziesiąt cztery setnych) głosów na tym zgromadzeniu.

Jednocześnie informuje, że podmioty zależne od Mewa nie posiadają akcji GPPI S. A. oraz, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy."
Krzysztof Nowak - Prezes Zarządu
Mieczysław Nowakowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »