Reklama

GPW (GPW): GPW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr - raport 3/2022

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży 297 757 300 060 63 723 65 955
Koszty działalności operacyjnej (190 684) (166 203) (40 808) (36 532)
_strata_ z tytułu utraty wartości należności 354 549 76 121
Pozostałe przychody 1 351 1 226 289 269
Pozostałe koszty (10 044) (1 670) (2 150) (367)
Zysk operacyjny 98 734 133 962 21 130 29 445
Przychody finansowe 17 928 381 3 837 84
Koszty finansowe (6 328) (9 046) (1 354) (1 988)
metodą praw własności 20 702 19 154 4 430 4 210
Zysk przed opodatkowaniem 131 036 144 451 28 043 31 751
Podatek dochodowy (23 774) (24 529) (5 088) (5 392)
Zysk netto za okres 107 262 119 922 22 955 26 359
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję [2] _w PLN, EUR_ 2,56 2,86 0,55 0,63
EBITDA [3] 126 629 160 031 27 100 35 176
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,6727 PLN w 2022 r. oraz 1 EUR = 4,5495 PLN w 2021 r.).
[2] Obliczony na podstawie zysku netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
30 września 2022 31 grudnia 2021 30 września 2022 31 grudnia 2021
Aktywa trwałe: 614 584 603 573 126 203 131 229
Rzeczowe aktywa trwałe 96 532 91 887 19 823 19 978
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 5 754 9 084 1 182 1 975
Wartości niematerialne 262 798 264 022 53 965 57 404
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własnosci 233 249 230 825 47 897 50 186
Pozostałe aktywa trwałe 16 251 7 755 3 337 1 686
Aktywa obrotowe: 663 432 807 115 136 234 175 483
Należności handlowe oraz pozostałe należności 92 903 177 077 19 077 38 500
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 138 464 277 322 28 433 60 295
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 426 871 349 324 87 657 75 950
Pozostałe aktywa obrotowe 5 194 3 392 1 067 737
AKTYWA RAZEM 1 278 016 1 410 688 262 437 306 711
Kapitał własny 953 033 967 857 195 703 210 431
Zobowiązania długoterminowe: 47 477 44 206 9 749 9 611
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 409 4 170 289 907
Inne zobowiązania 46 068 40 036 9 460 8 705
Zobowiązania krótkoterminowe: 277 506 398 625 56 985 86 669
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 126 933 246 278 26 065 53 546
Zobowiązania z tytułu leasingu 5 275 5 393 1 083 1 173
Inne zobowiązania 145 298 146 954 29 837 31 951
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 278 016 1 410 688 262 437 306 711
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2022 r. _1 EUR = 4,8698 PLN_ oraz 31.12.2021 r. _1 EUR = 4,5994 PLN_.
Stan na dzień Stan na dzień
30 września 2022 30 września 2021
Rentowność EBITDA _EBITDA/ Przychody ze sprzedaży_ 42,5% 53,3%

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »