GMEDIA (GME): GREMI MEDIA SA (1/2023) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki) - raport 1/2023

Raport bieżący 1/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Gremi Media S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 91 Statutu Spółki oraz w oparciu o Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki ("Program Współpracy"), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2023 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C(2) z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Spółki ("Uchwała").

Reklama

Przedmiotowa uchwała zakłada:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 39.564,- zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote), tj. z kwoty 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) do kwoty 7.160.368,- zł (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), poprzez emisję 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden ) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych serii C(2), o numerach od 1 do 9.891 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja (dalej: Akcje Serii C(2)),

2. iż Akcje Serii C(2) mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne,

3. iż cena emisyjna jednej Akcji Serii C(2) wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote),

4. iż Akcje Serii C(2) będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego zaczynającego się od dnia 1 stycznia 2022 roku, na równi z pozostałymi akcjami Spółki,

5. iż Akcje Serii C(2) zostaną w całości zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, na rzecz osób, którym Rada Nadzorcza Spółki przyznała prawo objęcia Akcji Serii C(2) w tym członkowi zarządu Gremi Media S.A.

zgodnie z wprowadzonym w dniu 19 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 27 programem współpracy opartym o akcje Spółki,

6. iż umowy objęcia Akcji Serii C(2) w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie 30 dni od podjęcia Uchwały,

7. iż Akcjom Serii C(2) nie będą przyznane szczególne uprawnienia,

8. wyłączenie, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 września 2020 roku, w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Akcji Serii C(2).

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §7 Statutu o następującym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) i dzieli się na 1.780.201 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:

a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,

b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),

c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa),

d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)."

zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.160.368,- zł (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 1.790.092 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:

a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,

b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),

c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa),

d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

e) 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden)."

W związku ze zmianami Statutu ustalono jego tekst jednolity.

Emitent/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »