Reklama

GRODNO (GRN): GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-301 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-301 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-301 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży 110 64591 85125 72821 840
Zysk (strata) ze sprzedaży1 2961 021301243
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 086952253226
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 812563189134
Zysk (strata) brutto812563189134
Zysk (strata) netto572447133106
EBITDA2 2321 902519452
Amortyzacja1 146950266226
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.201831.03.201830.06.201831.03.2018
Aktywa trwałe72 33271 80616 58417 062
Aktywa obrotowe183 504165 61942 07339 353
Aktywa razem255 836237 42558 65656 416
Należności długoterminowe3033156975
Należności krótkoterminowe103 78492 45623 79521 969
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne1 626655373156
Zobowiązania krótkoterminowe163 936146 33937 58634 772
Zobowiązania długoterminowe25 84826 2305 9266 233
Zobowiązania razem191 952174 17044 01041 385
Kapitał własny63 88463 25514 64715 030
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH2018-04-01 do 2018-06-302017-04-01 do 2017-06-302018-04-01 do 2018-06-302017-04-01 do 2017-06-30
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej2 797-402650-96
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej170-83440-198
Przepływy pieniężne z dz. finansowej-1 996807-464192
Przepływy pieniężne netto razem971-430226-102
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych971-430226-102
Środki pieniężne na początek okresu6551 333152317
Środki pieniężne na koniec okresu1 626903378215
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM2018-04-01 do 2018-06-302017-04-01 do 2017-06-302018-04-01 do 2018-06-302017-04-01 do 2017-06-30
Kapitał własny na początek okresu63 25556 53615 03013 434
Kapitał własny na koniec okresu63 88456 98314 64713 540
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3616 PLN; kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2018 – 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3005 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 30.06.2017 wynosił 1 EUR – 4,2057 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »