Reklama

PULAWY (ZAP): GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 5/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
5 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-09-304 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-305 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-09-304 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 4 472 026 3 885 955 1 066 953 932 264
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 771 974 874 918 184 180 209 898
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 249 856 453 790 59 612 108 867
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 212 159 385 248 50 618 92 423
Zysk/(strata) netto za okres 211 306 390 339 50 414 93 645
Całkowity dochód za okres 206 910 391 263 49 365 93 866
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 210 196 390 152 50 149 93 600
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 206 579 390 805 49 286 93 756
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,00 20,41 2,62 4,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 439 689 461 269 104 903 110 661
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (414 017) (312 888) (98 778) (75 064)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (252 877) (168 186) (60 332) (40 349)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (227 205) (19 805) (54 207) (4 752)
na 30.09.2014r.na 30.06.2013r.na 30.09.2014r.na 30.06.2013r.
Aktywa trwałe 2 086 482 1 981 696 499 696 457 751
Aktywa obrotowe 1 370 832 1 460 826 328 304 337 436
Aktywa razem 3 457 314 3 442 522 828 000 795 187
Zobowiązania długoterminowe 218 258 237 364 52 271 54 829
Zobowiązania krótkoterminowe 559 406 533 992 133 974 123 347
Kapitał własny 2 679 650 2 671 166 641 755 617 011
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 4 179 157 3 684 534 997 079 883 942
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 704 304 809 331 168 036 194 163
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 250 066 454 122 59 662 108 947
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 214 871 386 866 51 265 92 811
Całkowity dochód za okres 212 248 392 043 50 639 94 053
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,20 20,51 2,67 4,92
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 438 792 434 876 104 689 104 329
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (445 252) (257 507) (106 230) (61 777)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (201 226) (181 903) (48 009) (43 640)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (207 686) (4 534) (49 550) (1 088)
na 30.09.2014r.na 30.06.2013r.na 30.09.2014r.na 30.06.2013r.
Aktywa trwałe 2 052 953 1 903 633 491 666 439 719
Aktywa obrotowe 1 249 326 1 338 671 299 204 309 219
Aktywa razem 3 302 279 3 242 304 790 870 748 938
Zobowiązania długoterminowe 178 380 158 068 42 720 36 512
Zobowiązania krótkoterminowe 520 146 494 317 124 571 114 182
Kapitał własny 2 603 753 2 589 919 623 579 598 244
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »