Reklama

PULAWY (ZAP): GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-305 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-305 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 853 818 4 472 026 686 261 1 066 953
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 708 456 771 974 170 363 184 180
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 377 539 249 856 90 787 59 612
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 333 909 212 159 80 296 50 618
Zysk/(strata) netto za okres 333 909 211 306 80 296 50 414
Całkowity dochód za okres 332 411 206 910 79 935 49 365
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 334 567 210 196 80 454 50 149
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 333 061 206 579 80 092 49 286
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 17,50 11,00 4,21 2,62
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 598 647 419 171 143 957 100 008
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (497 466) (417 765) (119 626) (99 672)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (124 147) (228 611) (29 854) (54 543)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (22 966) (227 205) (5 523) (54 207)
na 30.09.2015r.na 31.12.2014r.na 30.09.2015r.na 31.12.2014r.
Aktywa trwałe 2 204 353 2 144 840 520 066 503 212
Aktywa obrotowe 1 539 617 1 398 333 363 237 328 070
Aktywa razem 3 743 970 3 543 173 883 303 831 282
Zobowiązania długoterminowe 233 055 222 729 54 984 52 256
Zobowiązania krótkoterminowe 584 051 591 604 137 793 138 799
Kapitał własny 2 926 864 2 728 840 690 526 640 227
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 593 264 4 179 157 623 606 997 079
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 649 362 704 304 156 153 168 036
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 374 944 250 066 90 163 59 662
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 333 188 214 871 80 122 51 265
Zysk/(strata) netto za okres 333 188 214 108 80 122 51 083
Całkowity dochód za okres 331 537 212 248 79 725 50 639
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 17,43 11,20 4,19 2,67
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 554 100 418 274 133 245 99 794
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (507 640) (449 000) (122 073) (107 124)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (135 691) (176 960) (32 630) (42 220)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (89 231) (207 686) (21 458) (49 550)
na 30.09.2015r.na 31.12.2014r.na 30.09.2015r.na 31.12.2014r.
Aktywa trwałe 2 205 407 2 121 046 520 315 497 630
Aktywa obrotowe 1 348 213 1 261 419 318 080 295 947
Aktywa razem 3 553 620 3 382 465 838 395 793 577
Zobowiązania długoterminowe 197 036 185 100 46 486 43 427
Zobowiązania krótkoterminowe 507 498 545 438 119 733 127 968
Kapitał własny 2 849 086 2 651 927 672 176 622 182
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »