PULAWY (ZAP): GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 910 490 1 003 057 217 904 233 862
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 218 674 286 608 52 334 66 822
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 107 991 162 481 25 845 37 882
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 92 215 137 935 22 069 32 159
Zysk/(strata) netto za okres 92 215 137 935 22 069 32 159
Całkowity dochód za okres 92 215 137 935 22 069 32 159
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 92 581 138 000 22 157 32 175
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 92 581 138 000 22 157 32 175
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 4,84 7,22 1,15 1,68
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (131 846) (47 472) (31 554) (11 069)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 154 542 135 500 36 986 31 592
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 386 11 685 7 511 2 725
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 54 082 99 713 12 943 23 248
na 31.03.2018r.na 31.12.2017r.na 31.03.2018r.na 31.12.2017r.
Aktywa trwałe 2 568 900 2 546 312 610 408 610 495
Aktywa obrotowe 1 745 052 1 712 133 414 649 410 495
Aktywa razem 4 313 952 4 258 445 1 025 057 1 020 990
Zobowiązania długoterminowe 258 984 266 110 61 538 63 802
Zobowiązania krótkoterminowe 772 346 798 701 183 520 191 494
Kapitał własny 3 282 622 3 193 634 779 999 765 694
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 814 225 887 531 194 865 206 927
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 206 508 266 440 49 423 62 120
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 112 851 156 549 27 008 36 499
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 97 049 133 249 23 226 31 067
Zysk/(strata) netto za okres 97 049 133 249 23 226 31 067
Całkowity dochód za okres 97 049 133 249 23 226 31 067
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 5,08 6,97 1,22 1,63
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (61 058) (5 316) (14 612) (1 239)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 120 673 129 295 28 880 30 145
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (309) (485) (74) (113)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 59 306 123 494 14 194 28 793
na 31.03.2018r.na 31.12.2017r.na 31.03.2018r.na 31.12.2017r.
Aktywa trwałe 2 678 649 2 614 752 636 486 626 904
Aktywa obrotowe 1 466 830 1 488 132 348 540 356 789
Aktywa razem 4 145 479 4 102 884 985 026 983 693
Zobowiązania długoterminowe 224 327 229 322 53 303 54 981
Zobowiązania krótkoterminowe 655 962 705 209 155 866 169 078
Kapitał własny 3 265 190 3 168 353 775 857 759 634
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »