Reklama

PULAWY (ZAP): GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 472 984 2 853 818 566 056 686 261
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 629 888 708 456 144 179 170 363
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 287 764 377 539 65 868 90 787
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 242 834 333 909 55 584 80 296
Zysk/(strata) netto za okres 242 834 333 909 55 584 80 296
Całkowity dochód za okres 242 807 332 411 55 578 79 935
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 243 451 334 567 55 725 80 454
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 243 429 333 061 55 720 80 092
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 12,74 17,50 2,92 4,21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 388 782 598 647 88 990 143 957
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (249 551) (497 466) (57 121) (119 626)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (181 713) (124 147) (41 593) (29 854)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (42 482) (22 966) (9 724) (5 523)
na 30.09.2016r.na 31.12.2015r.na 30.09.2016r.na 31.12.2015r.
Aktywa trwałe 2 266 780 2 227 137 525 691 522 618
Aktywa obrotowe 1 578 182 1 629 209 365 998 382 309
Aktywa razem 3 844 962 3 856 346 891 689 904 927
Zobowiązania długoterminowe 245 818 236 011 57 008 55 382
Zobowiązania krótkoterminowe 517 061 580 222 119 912 136 154
Kapitał własny 3 082 083 3 040 113 714 769 713 391
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 118 608 2 593 264 484 940 623 606
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 576 696 649 362 132 003 156 153
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 281 757 374 944 64 493 90 163
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 242 701 333 188 55 553 80 122
Zysk/(strata) netto za okres 242 701 333 188 55 553 80 122
Całkowity dochód za okres 242 701 331 537 55 553 79 725
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 12,70 17,43 2,91 4,19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 436 078 554 100 99 816 133 245
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (295 745) (507 640) (67 695) (122 073)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (198 825) (135 691) (45 510) (32 630)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (58 492) (89 231) (13 389) (21 458)
na 30.09.2016r.na 31.12.2015r.na 30.09.2016r.na 31.12.2015r.
Aktywa trwałe 2 339 403 2 329 996 542 533 546 755
Aktywa obrotowe 1 325 030 1 354 123 307 289 317 757
Aktywa razem 3 664 433 3 684 119 849 822 864 512
Zobowiązania długoterminowe 210 407 205 045 48 796 48 116
Zobowiązania krótkoterminowe 428 798 495 840 99 443 116 353
Kapitał własny 3 025 228 2 983 234 701 583 700 043
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »