Reklama

PULAWY (ZAP): GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 598 005 2 589 105 610 792 608 257
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 407 916 612 377 95 901 143 865
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 63 482 233 520 14 925 54 861
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 54 712 193 533 12 863 45 467
Zysk/(strata) netto za okres 54 712 193 533 12 863 45 467
Całkowity dochód za okres 55 376 191 674 13 019 45 030
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 55 858 194 873 13 132 45 781
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 56 517 193 014 13 287 45 345
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,92 10,19 0,68 2,39
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 218 770 258 896 51 433 60 821
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (98 128) 10 535 (23 070) 2 475
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (75 351) (156 508) (17 715) (36 767)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 45 291 112 923 10 648 26 529
na 30.09.2018r. na 31.12.2017r. na 30.09.2018r. na 31.12.2017r.
Aktywa trwałe 2 698 395 2 546 312 631 735 610 495
Aktywa obrotowe 1 544 352 1 712 133 361 557 410 495
Aktywa razem 4 242 747 4 258 445 993 292 1 020 990
Zobowiązania długoterminowe 292 822 266 110 68 554 63 802
Zobowiązania krótkoterminowe 789 395 798 701 184 809 191 494
Kapitał własny 3 160 530 3 193 634 739 929 765 694
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 251 717 2 271 136 529 380 533 556
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 362 608 573 217 85 249 134 665
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 76 204 250 694 17 916 58 895
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 65 367 212 474 15 368 49 916
Zysk/(strata) netto za okres 65 367 212 474 15 368 49 916
Całkowity dochód za okres 65 959 210 557 15 507 49 466
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,42 11,12 0,80 2,61
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 241 412 302 330 56 756 71 026
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (130 790) (5 237) (30 749) (1 230)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (86 818) (165 257) (20 411) (38 824)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 23 804 131 836 5 596 30 972
na 30.09.2018r. na 31.12.2017r. na 30.09.2018r. na 31.12.2017r.
Aktywa trwałe 2 806 774 2 614 752 657 110 626 904
Aktywa obrotowe 1 259 492 1 488 132 294 866 356 789
Aktywa razem 4 066 266 4 102 884 951 976 983 693
Zobowiązania długoterminowe 257 473 229 322 60 279 54 981
Zobowiązania krótkoterminowe 659 946 705 209 154 504 169 078
Kapitał własny 3 148 847 3 168 353 737 193 759 634
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »