Reklama

PULAWY (ZAP): GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 347 312 2 727 077 528 436 632 938
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 522 397 675 738 117 604 156 835
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 196 111 305 295 44 149 70 857
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 168 492 244 700 37 932 56 793
Zysk/(strata) netto za okres 168 492 244 700 37 932 56 793
Całkowity dochód za okres 164 314 240 100 36 991 55 726
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 168 457 246 214 37 924 57 145
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 164 279 241 615 36 983 56 077
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,81 12,88 1,98 2,99
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 398 736 428 738 89 765 99 507
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (192 434) (648 142) (43 321) (150 430)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (166 127) (56 263) (37 399) (13 058)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 40 175 (275 667) 9 045 (63 981)
na 30.09.2020r.na 31.12.2019r.na 30.09.2020r.na 31.12.2019r.
Aktywa trwałe 3 482 945 3 197 178 769 406 750 776
Aktywa obrotowe 1 611 561 1 868 434 356 004 438 754
Aktywa razem 5 094 506 5 065 612 1 125 410 1 189 530
Zobowiązania długoterminowe 573 331 546 917 126 653 128 429
Zobowiązania krótkoterminowe 993 431 1 050 996 219 455 246 800
Kapitał własny 3 527 744 3 467 699 779 302 814 301
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 014 329 2 387 421 453 473 554 106
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 477 097 619 778 107 406 143 847
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 204 153 289 486 45 960 67 188
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 176 136 227 516 39 652 52 805
Zysk/(strata) netto za okres 176 136 227 516 39 652 52 805
Całkowity dochód za okres 171 958 222 839 38 712 51 720
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 9,21 11,90 2,07 2,76
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 384 753 436 920 86 617 101 406
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (197 255) (561 901) (44 406) (130 414)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (158 480) (82 242) (35 678) (19 088)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 29 018 (207 223) 6 533 (48 096)
na 30.09.2020r.na 31.12.2019r.na 30.09.2020r.na 31.12.2019r.
Aktywa trwałe 3 516 783 3 224 352 776 881 757 157
Aktywa obrotowe 1 395 998 1 642 345 308 385 385 663
Aktywa razem 4 912 781 4 866 697 1 085 266 1 142 820
Zobowiązania długoterminowe 525 119 497 219 116 002 116 759
Zobowiązania krótkoterminowe 870 404 920 001 192 278 216 039
Kapitał własny 3 517 258 3 449 477 776 986 810 022
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »