Reklama

POLICE (PCE): GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOprzekształcone *przekształcone *
Przychody ze sprzedaży2 039 916 1 753 658 490 541 419 696
Zysk na działalności operacyjnej153 752 66 652 36 973 15 952
Zysk przed opodatkowaniem150 532 64 104 36 199 15 342
Zysk netto122 247 54 314 29 397 12 999
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem121 137 55 331 29 130 13 242
Ilość akcji (w szt.)75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą1,640,730,390,17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej235 754 139 134 56 692 33 298
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(223 222)(124 084)(53 678)(29 697)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(15 300)(52 016)(3 679)(12 449)
Przepływy pieniężne netto razem(2 768)(36 966)(666)(8 847)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu55 031 82 158 13 233 19 663
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu52 286 45 398 12 573 10 865
na 30.09.2015na 31.12.2014 *na 30.09.2015na 31.12.2014 *
Aktywa trwałe1 458 587 1 368 235344 120 321 009
Aktywa obrotowe594 770 710 477140 322 166 689
Zobowiązania długoterminowe391 505 304 35692 367 71 407
Zobowiązania krótkoterminowe475 382 667 023112 155 156 494
Kapitał własny1 186 470 1 107 333279 920 259 797
Kapitał zakładowy750 000 750 000176 945 175 961
Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli94 043 94 90722 187 22 267
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży2 023 634 1 752 472 486 626 419 222
Zysk na działalności operacyjnej159 132 71 835 38 267 17 184
Zysk przed opodatkowaniem160 019 76 914 38 480 18 399
Zysk netto130 501 63 870 31 382 15 279
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem129 969 62 868 31 254 15 039
Ilość akcji (w szt.)75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł)1,740,850,420,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej242 165 151 563 58 234 36 256
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(223 980)(107 966)(53 861)(25 827)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(28 972)(67 695)(6 967)(16 194)
Przepływy pieniężne netto razem(10 787)(24 098)(2 594)(5 765)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu32 085 57 872 7 716 13 844
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu21 538 33 935 5 179 8 118
na 30.09.2015na 31.12.2014 **na 30.09.2015na 31.12.2014 **
Aktywa trwałe1 325 532 1 191 719312 729 279 595
Aktywa obrotowe573 615 683 824135 331 160 435
Zobowiązania długoterminowe309 030 194 11772 909 45 543
Zobowiązania krótkoterminowe461 364 640 642108 848 150 304
Kapitał własny1 128 753 1 040 784266 303 244 184
Kapitał zakładowy750 000 750 000176 945 175 961
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »