Reklama

POLICE (PCE): GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOprzekształcone *przekształcone *
niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży1 881 184 1 840 510 441 941 421 285
Zysk na działalności operacyjnej146 694 102 332 34 462 23 423
Zysk przed opodatkowaniem151 204 102 692 35 522 23 506
Zysk netto119 925 83 674 28 174 19 153
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem119 932 82 473 28 175 18 878
Ilość akcji (w szt.)75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą1,63 1,260,38 0,29
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej78 418 156 320 18 422 35 781
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(160 965)(212 271)(37 815)(48 588)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej85 687 72 205 20 130 16 527
Przepływy pieniężne netto razem3 140 16 254 738 3 720
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu95 798 96 280 22 506 22 038
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu98 812 113 100 23 214 25 888
na 30.09.2017na 31.12.2016 na 30.09.2017na 31.12.2016
przekształcone*przekształcone*
niebadanebadaneniebadanebadane
Aktywa trwałe1 520 467 1 454 172 352 850 328 701
Aktywa obrotowe596 631 565 411 138 458 127 805
Zobowiązania długoterminowe485 271 421 124 112 615 95 191
Zobowiązania krótkoterminowe488 905 564 788 113 459 127 665
Kapitał własny1 142 922 1 033 671 265 235 233 651
Kapitał zakładowy750 000 750 000 174 050 169 530
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli(15 597)(34 298)(3 620)(7 753)
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOprzekształcone*przekształcone*
niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży1 871 528 1 821 559 439 672 416 949
Zysk na działalności operacyjnej155 256 106 538 36 474 24 386
Zysk przed opodatkowaniem155 085 107 006 36 434 24 493
Zysk netto124 314 86 723 29 205 19 851
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem124 237 86 010 29 187 19 687
Ilość akcji (w szt.)75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą1,66 1,16 0,39 0,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej94 422 148 089 22 182 33 897
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(173 401)(219 391)(40 737)(50 218)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej55 796 72 639 13 108 16 627
Przepływy pieniężne netto razem(23 183)1 337 (5 446)306
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu39 939 57 210 9 383 13 095
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu16 697 58 931 3 923 13 489
na 30.09.2017na 31.12.2016na 30.09.2017na 31.12.2016
niebadanebadaneniebadanebadane
Aktywa trwałe1 579 536 1 512 470366 558 341 878
Aktywa obrotowe506 436 488 458117 527 110 411
Zobowiązania długoterminowe466 501 402 872 108 259 91 065
Zobowiązania krótkoterminowe467 110 538 432 108 401 121 707
Kapitał własny1 152 361 1 059 624 267 425 239 517
Kapitał zakładowy750 000 750 000 174 050 169 530
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »