Reklama

KETY (KTY): GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 1 166 560 1 180 212 276 233 281 747
Zysk (strata) z działalności operacyjnej115 659 122 975 27 387 29 357
Zysk (strata) przed opodatkowaniem107 729 120 279 25 509 28 714
Zysk (strata) netto 103 882 99 782 24 599 23 821
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej103 882 99 782 24 599 23 821
Całkowity dochód (strata) netto 100 513 104 759 23 801 25 009
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej100 513 104 759 23 801 25 009
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej166 763 91 560 39 488 21 858
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-81 800 -75 171 -19 370 -17 945
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-81 281 -16 032 -19 247 -3 827
Przepływy pieniężne netto, razem3 682 357 872 85
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 11,23 10,82 2,66 2,58
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 11,20 10,82 2,65 2,58
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 696 177 1 642 674 402 290 401 809
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania623 779 620 039 147 945 151 666
Zobowiązania długoterminowe132 592 138 436 31 447 33 862
Zobowiązania krótkoterminowe 491 187 481 603 116 497 117 803
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 072 398 1 022 635 254 346 250 143
Kapitał akcyjny67 119 66 964 15 919 16 380
Liczba akcji 9 295 413 9 225 663 9 294 663 9 225 663
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)115,37 110,85 27,37 27,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)115,25 110,37 27,33 27,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 6,00 0,00 1,47
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 448 198 433 552 106 130 103 500
Zysk (strata) z działalności operacyjnej99 712 87 119 23 611 20 798
Zysk (strata) brutto94 985 85 248 22 492 20 351
Zysk (strata) netto95 193 83 319 22 541 19 890
Całkowity dochód (strata) netto91 833 89 790 21 745 21 435
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej125 342 79 918 29 680 19 079
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 874 -24 477 -3 996 -5 843
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-99 595 -56 861 -23 583 -13 574
Przepływy pieniężne netto, razem8 873 -1 420 2 101 -339
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 10,299,032,44 2,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 10,269,032,43 2,16
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 978 965 959 918 232 186 234 802
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania255 974278 011 60 711 68 003
Zobowiązania długoterminowe77 979 85 127 18 495 20 823
Zobowiązania krótkoterminowe 177 995 192 884 42 216 47 181
Kapitał własny 722 991 681 907 171 475 166 799
Kapitał zakładowy 67 119 66 964 15 919 16 380
Liczba akcji 9 295 413 9 225 663 9 294 663 9 294 663
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)77,78 73,91 18,45 18,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)77,70 73,91 18,43 18,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 6,00 0,00 1,47
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »