Reklama

KETY (KTY): GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 394 25 598 11 552 6 133
Zysk (strata) przed opodatkowaniem40 280 21 759 9 615 5 213
Zysk (strata) netto 30 765 16 996 7 344 4 072
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej30 765 16 996 7 344 4 072
Całkowity dochód (strata) netto 26 188 14 927 6 251 3 576
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej26 188 14 927 6 251 3 576
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej58 763 51 773 14 027 12 404
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 035 -26 572 -5 498 -6 366
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-44 646 -16 679 -10 657 -3 996
Przepływy pieniężne netto, razem-8 918 8 522 -2 129 2 042
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,30 1,84 0,79 0,44
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,29 1,83 0,79 0,44
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 723 477 1 716 099 413 175 413 797
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania570 099 590 721 136 672 142 439
Zobowiązania długoterminowe120 905 124 281 28 985 29 967
Zobowiązania krótkoterminowe 449 194 466 440 107 687 112 471
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 153 378 1 125 378 276 503 271 359
Kapitał akcyjny67 227 67 138 16 117 16 189
Liczba akcji 9 337 588 9 323 488 9 337 588 9 323 488
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)123,52 120,70 29,61 29,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)123,25 120,36 29,55 29,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 10,00 0,00 2,41
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 159 508 123 318 38 074 29 546
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 332 10 637 1 273 2 549
Zysk (strata) brutto4 705 7 411 1 123 1 776
Zysk (strata) netto3 626 8 294 866 1 987
Całkowity dochód (strata) netto4 447 5 546 1 061 1 329
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 111 17 768 2 891 4 257
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 056 -6 207 -1 207 -1 487
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 353 -9 392 800 -2 250
Przepływy pieniężne netto, razem10 408 2 169 2 484 520
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,390,900,09 0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,390,900,09 0,22
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 952 856 933 017 228 431 224 975
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania247 529 233 949 59 341 56 411
Zobowiązania długoterminowe72 592 74 819 17 403 18 041
Zobowiązania krótkoterminowe 174 937 159 130 41 938 38 370
Kapitał własny 705 327 699 068 169 090 168 564
Kapitał zakładowy 67 227 67 138 16 117 16 189
Liczba akcji 9 337 588 9 323 488 9 337 588 9 323 488
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)75,54 74,98 18,11 18,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)75,37 74,77 18,07 18,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 10,00 0,00 2,41
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »