Reklama

KETY (KTY): GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 465 951 412 852 112 307 98 547
Zysk (strata) z działalności operacyjnej52 320 48 394 12 611 11 552
Zysk (strata) przed opodatkowaniem39 027 40 280 9 407 9 615
Zysk (strata) netto 35 114 30 765 8 463 7 344
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej35 114 30 765 8 463 7 344
Całkowity dochód (strata) netto 33 900 26 188 8 171 6 251
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej33 900 26 188 8 171 6 251
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 526 58 763 5 188 14 027
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-54 425 -23 035 -13 118 -5 498
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej19 580 -44 646 4 719 -10 657
Przepływy pieniężne netto, razem-13 319 -8 918 -3 210 -2 129
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,74 3,30 0,90 0,79
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,73 3,29 0,90 0,79
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 843 125 1 797 508 450 752 421 723
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania605 635 594 276 148 113 139 426
Zobowiązania długoterminowe105 104 107 118 25 704 25 132
Zobowiązania krótkoterminowe 500 531 487 158 122 409 114 295
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 237 490 1 203 232 302 639 282 296
Kapitał akcyjny67 383 67 352 16 479 15 802
Liczba akcji 9 393 538 9 393 538 9 393 538 9 393 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)131,74 128,09 32,22 30,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)131,28 127,67 32,11 29,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 11,00 0,00 2,58
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 199 433 159 508 48 069 38 074
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 867 5 332 4 547 1 273
Zysk (strata) brutto15 805 4 705 3 809 1 123
Zysk (strata) netto14 918 3 626 3 596 866
Całkowity dochód (strata) netto13 724 4 447 3 308 1 061
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 239 12 111 4 878 2 891
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20 664 -5 056 -4 981 -1 207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 633 3 353 1 599 800
Przepływy pieniężne netto, razem6 208 10 408 1 496 2 484
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,590,390,38 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,580,390,38 0,09
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 004 453 974 701 245 648 228 680
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania275 796 260 039 67 448 61 009
Zobowiązania długoterminowe72 091 73 429 17 630 17 228
Zobowiązania krótkoterminowe 203 705 186 610 49 818 43 782
Kapitał własny 728 657 714 662 178 199 167 671
Kapitał zakładowy 67 383 67 352 16 479 15 802
Liczba akcji 9 393 538 9 393 538 9 393 538 9 393 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)77,57 76,08 18,97 17,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)77,30 75,83 18,90 17,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 11,00 0,00 2,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »