Reklama

KETY (KTY): GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 601 542 519 038 140 249 119 157
Zysk (strata) z działalności operacyjnej69 831 66 017 16 281 15 156
Zysk (strata) przed opodatkowaniem69 208 58 756 16 136 13 489
Zysk (strata) netto 54 685 54 080 12 750 12 415
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej54 685 54 080 12 750 12 415
Całkowity dochód (strata) netto 57 799 57 617 13 476 13 227
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej57 799 57 617 13 476 13 227
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 287 72 375 4 497 16 615
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-40 830 -46 110 -9 519 -10 586
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej23 423 -19 364 5 461 -4 445
Przepływy pieniężne netto, razem1 880 6 901 438 1 584
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,77 5,73 1,35 1,32
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,75 5,72 1,34 1,31
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 2 408 944 2 322 835 570 867 525 053
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania943 572 917 474 223 606 207 386
Zobowiązania długoterminowe241 510 227 631 57 233 51 454
Zobowiązania krótkoterminowe 702 062 689 843 166 373 155 932
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 465 372 1 405 361 347 261 317 667
Kapitał akcyjny67 625 67 534 16 026 15 265
Liczba akcji 9 489 980 9 478 376 9 489 980 9 478 376
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)154,41 148,27 36,59 33,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)154,05 148,06 36,51 33,47
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 23,50 0,00 5,31
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 242 570 196 174 56 555 45 036
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 956 7 822 1 622 1 796
Zysk (strata) brutto7 292 7 954 1 700 1 826
Zysk (strata) netto5 438 6 243 1 268 1 433
Całkowity dochód (strata) netto8 756 7 319 2 041 1 680
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-15 411 23 104 -3 593 5 304
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 403 -13 916 -3 358 -3 195
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej35 832 -9 059 8 354 -2 080
Przepływy pieniężne netto, razem6 018 129 1 403 30
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,570,660,13 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,570,660,13 0,15
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 031 003 980 678 244 325 221 672
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania267 017 227 663 63 277 51 461
Zobowiązania długoterminowe65 664 65 466 15 561 14 798
Zobowiązania krótkoterminowe 201 353 162 197 47 716 36 663
Kapitał własny 763 986 753 015 181 048 170 211
Kapitał zakładowy 67 625 67 534 16 026 15 265
Liczba akcji 9 489 980 9 478 376 9 489 980 9 478 376
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)80,50 79,45 19,08 17,96
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)80,32 79,34 19,03 17,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 23,50 0,00 5,31
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »