Reklama

KETY (KTY): GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 1 717 144 1 501 968 393 047 361 180
Zysk (strata) z działalności operacyjnej232 136 194 721 53 135 46 825
Zysk (strata) przed opodatkowaniem221 937 183 981 50 800 44 242
Zysk (strata) netto 229 955 158 110 52 636 38 021
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej229 955 158 110 52 636 38 021
Całkowity dochód (strata) netto 238 742 152 136 54 647 36 584
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej238 742 152 136 54 647 36 584
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej229 083 165 976 52 436 39 912
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-223 358 -159 925 -51 126 -38 457
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej45 089 -649 10 321 -156
Przepływy pieniężne netto, razem50 814 5 402 11 631 1 299
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 24,33 16,79 5,57 4,04
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 24,31 16,77 5,56 4,03
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 2 359 593 1 958 692 547 216 459 625
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 007 426 679 849 233 633 159 533
Zobowiązania długoterminowe229 646 171 553 53 257 40 256
Zobowiązania krótkoterminowe 777 780 508 296 180 376 119 276
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 352 167 1 278 843 313 582 300 092
Kapitał akcyjny67 534 67 505 15 662 15 841
Liczba akcji 9 453 693 9 441 988 9 453 693 9 441 988
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)143,03 135,44 33,17 31,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)142,80 135,00 33,12 31,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 18,00 0,00 4,22
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 669 211 635 005 153 180 152 700
Zysk (strata) z działalności operacyjnej198 955 144 672 45 540 34 789
Zysk (strata) brutto199 154 143 502 45 586 34 508
Zysk (strata) netto189 915 138 723 43 471 33 359
Całkowity dochód (strata) netto195 485 134 528 44 746 32 350
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej215 581 189 000 49 346 45 449
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-31 718 -52 479 -7 260 -12 620
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-119 271 -116 019 -27 301 -27 899
Przepływy pieniężne netto, razem64 592 20 502 14 785 4 930
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,1014,734,60 3,54
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,0814,714,60 3,54
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 066 019 944 775 247 221 221 700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania304 538 213 363 70 626 50 068
Zobowiązania długoterminowe67 302 70 776 15 608 16 608
Zobowiązania krótkoterminowe 237 236 142 587 55 018 33 459
Kapitał własny 761 481 731 412 176 596 171 633
Kapitał zakładowy 67 534 67 505 15 662 15 841
Liczba akcji 9 453 693 9 441 988 9 453 693 9 441 988
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)80,55 77,46 18,68 18,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)80,42 77,29 18,65 18,14
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 18,00 0,00 4,22
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »