Reklama

KETY (KTY): GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 674 840 601 542 161 507 140 249
Zysk (strata) z działalności operacyjnej74 548 69 831 17 841 16 281
Zysk (strata) przed opodatkowaniem69 314 69 208 16 589 16 136
Zysk (strata) netto 53 298 54 685 12 756 12 750
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej53 306 54 685 12 758 12 750
Całkowity dochód (strata) netto 42 435 57 799 10 156 13 476
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej42 443 57 799 10 158 13 476
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej59 908 19 287 14 338 4 497
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-46 357 -40 830 -11 094 -9 519
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-27 697 23 423 -6 629 5 461
Przepływy pieniężne netto, razem-14 146 1 880 -3 386 438
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,60 5,77 1,34 1,35
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,58 5,75 1,34 1,34
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 2 547 002 2 499 376 605 204 599 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 140 691 1 135 998 271 045 272 363
Zobowiązania długoterminowe252 263 270 103 59 941 64 759
Zobowiązania krótkoterminowe 888 428 865 895 211 103 207 604
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 406 311 1 363 378 334 160 326 879
Kapitał akcyjny67 704 67 704 16 087 16 232
Liczba akcji 9 521 700 9 521 700 9 521 700 9 521 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)147,70 143,19 35,09 34,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)147,17 142,63 34,97 34,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 20,00 0,00 4,80
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 265 898 242 570 63 636 56 555
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 488 6 956 2 989 1 622
Zysk (strata) brutto10 362 7 292 2 480 1 700
Zysk (strata) netto8 177 5 438 1 957 1 268
Całkowity dochód (strata) netto1 741 8 756 417 2 041
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 226 -15 411 1 011 -3 593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 114 -14 403 -6 010 -3 358
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej29 806 35 832 7 133 8 354
Przepływy pieniężne netto, razem8 918 6 018 2 134 1 403
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,860,570,21 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,860,570,21 0,13
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 133 979 1 081 130 269 450 259 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania403 252 352 641 95 818 84 548
Zobowiązania długoterminowe51 931 59 957 12 340 14 375
Zobowiązania krótkoterminowe 351 321 292 684 83 479 70 173
Kapitał własny 730 727 728 489 173 631 174 660
Kapitał zakładowy 67 704 67 704 16 087 16 232
Liczba akcji 9 521 700 9 521 700 9 521 700 9 521 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)76,74 76,51 18,23 18,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)76,47 76,21 18,17 18,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 20,00 0,00 4,80
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »