KETY (KTY): GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 2 235 201 1 982 320 525 497 465 705
Zysk (strata) z działalności operacyjnej278 251 249 923 65 417 58 714
Zysk (strata) przed opodatkowaniem262 505 243 927 61 715 57 306
Zysk (strata) netto 208 142 196 635 48 934 46 195
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej208 147 196 757 48 935 46 224
Całkowity dochód (strata) netto 202 747 196 173 47 666 46 087
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej202 752 196 295 47 667 46 115
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej208 868 193 612 49 105 45 485
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-160 752 -108 821 -37 793 -25 565
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 410 -62 791 -4 798 -14 751
Przepływy pieniężne netto, razem27 706 22 000 6 514 5 168
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,83 20,74 5,13 4,87
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,78 20,69 5,12 4,86
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 2 754 965 2 499 376 644 979 599 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 412 866 1 135 998 330 774 272 363
Zobowiązania długoterminowe324 918 270 103 76 068 64 759
Zobowiązania krótkoterminowe 1 087 948 865 895 254 705 207 604
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 342 099 1 363 378 314 206 326 879
Kapitał akcyjny67 763 67 704 15 864 16 232
Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)140,60 143,19 32,92 34,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)140,31 142,63 32,85 34,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 23,94 0,00 5,74
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 874 251 788 208 205 537 185 173
Zysk (strata) z działalności operacyjnej206 534 254 197 48 556 59 718
Zysk (strata) brutto200 555 253 251 47 151 59 496
Zysk (strata) netto190 748 244 714 44 845 57 490
Całkowity dochód (strata) netto186 940 245 390 43 950 57 649
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej171 469 93 549 40 312 21 977
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-94 347 -41 226 -22 181 -9 685
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-54 032 -22 454 -12 703 -5 275
Przepływy pieniężne netto, razem23 090 29 869 5 428 7 017
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,0025,794,70 6,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,9625,734,69 6,04
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 246 783 1 081 130 291 891 259 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania555 379 352 641 130 023 84 548
Zobowiązania długoterminowe149 184 59 957 34 926 14 375
Zobowiązania krótkoterminowe 406 195 292 684 95 096 70 173
Kapitał własny 691 404 728 489 161 868 174 660
Kapitał zakładowy 67 763 67 704 15 864 16 232
Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)72,43 76,51 16,96 18,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)72,29 76,21 16,92 18,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 23,94 0,00 5,74
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »