Reklama

DATAWALK (DAT): Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. Dates of publishing of periodic reports in 2019. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”, "Emitent”), w związku ze zmianą rynku notowań, przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

- Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 r.

- Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 30 września 2019 r.

Reklama

- Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 30 maja 2019 r.

- Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 29 listopada 2019 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i ostatni kwartał roku obrotowego 2019;

- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2019 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za te okresy sprawozdawcze;

- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r., zgodny z regulacjami ASO NewConnect i przedstawiony w raporcie bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., przestaje obowiązywać.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.datawalk.pl) w zakładce Raporty.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§80 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. ("Company”, "Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, in regards to the change in the quotation market, publishes the dates of publication of periodic reports in 2019 year. Periodic reports will be published on the following dates:

- Consolidated annual report and entity annual report for 2018 – 30th April, 2019,

- Consolidated semi-annual report containing half-year condensed separate financial statements for the period from 1st January 2019 to 30th June 2019 – 30th September 2019.

- Quarterly consolidated report for the first quarter of 2019 containing entity quarterly financial information – 30th May 2019.

- Quarterly consolidated report for the third quarter of 2019 containing entity quarterly financial information – 29th November, 2019.

The Executive Board of the Company declares that:

- in accordance with § 79 point 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29th March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the law of a non-member state as equivalent ("Regulation"), the Issuer will not forward the quarterly report and consolidated report quarterly for the second and last quarter of the financial year 2019;

- in accordance with § 62 point 1 of the Regulation, the Issuer will submit a consolidated quarterly report for the first and third quarter of financial year 2019 containing the quarterly financial information of the parent company and will not provide a separate quarterly report for those reporting periods;

- in accordance with § 62 point 3 of the Regulation, the Issuer will not publish a separate semi-annual report, therefore, the semi-annual consolidated financial report will include the condensed entity semi-annual financial statement together with the report of the entity authorized to audit reports and shortened additional information.

At the same time, the Executive Board of the Company informs that the schedule for the publication of periodic reports in 2019, in accordance with the regulations of NewConnect and presented in the current report EBI 1/2019 dated 31st January 2019, ceases to apply.

All periodic reports will be posted on the Company's website (www.datawalk.pl) in the Reports tab.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-04Sergiusz BorysławskiCzłonek Zarządu
2019-03-04Katarzyna GraczykProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »