HUTMEN (HTM): HUTMEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów249 563235 54459 79356 418
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 3163 929315941
Zysk (strata) brutto9672 777232665
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej8052 576193617
Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej--271--65
Zysk (strata) netto8052 305193552
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej5842 200140527
Całkowity dochód 1441 17135280
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-771 066-18255
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 403-7 390-2 253-1 770
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 110-717-266-172
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 6034 5401 8221 087
Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej--8--2
Przepływy pieniężne netto, razem-2 910-3 575-697-856
Aktywa razem 509 508510 014121 968122 552
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania243 456270 77158 27965 064
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 20 07620 4734 8064 920
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 223 380250 29853 47360 145
Kapitał własny przypisany jednostce dominującej239 459235 58757 32256 610
Kapitał zakładowy 312 027312 02774 69474 978
Liczba akcji (w szt.)25 59625 59625 59625 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,030,090,010,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,030,090,010,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,369,202,242,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,369,202,242,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów96 248109 43023 06026 211
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-32971-8233
Zysk (strata) brutto8371 666201399
Zysk (strata) netto7371 484177355
Całkowity dochód 1 0821 585259380
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 102-10 754-264-2 576
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-59355-1485
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2897 053-691 689
Przepływy pieniężne netto, razem-1 450-3 346-347-801
Aktywa razem 313 794317 10975 11776 199
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania74 08680 91317 73519 443
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 8388 7222 1162 096
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 65 24872 19115 61917 347
Kapitał własny239 708236 19657 38256 756
Kapitał zakładowy 312 027312 02774 69474 978
Liczba akcji (w szt.)25 59625 59625 59625 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,030,060,010,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,030,060,010,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,379,232,242,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,379,232,242,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »